nieuws

Nibe op weg naar erkenning Energie+

Geen categorie

Nibe op weg naar erkenning Energie+

Negen medewerkers van NIBE zijn geslaagd voor het CITO-examen Ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen afgelegd. Met een slagingspercentage van 100 scoorden de NIBE-medewerkers vér boven het landelijk gemiddelde. En dát is een mooie opsteker op weg naar de vereiste erkenning door Energie+.

Officiële erkenning vereist
Conform het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen moet NIBE – net als elke partij die actief is op het gebied van ontwerp, installatie, beheer en/of onderhoud van bodemenergiesystemen – per 1 oktober 2014 beschikken over een officiële erkenning van overheidsinstantie Bodem+.

Voor het verkrijgen van deze erkenning – ten aanzien van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen – moet NIBE  voldoen aan de algemene kwaliteitscriteria, zoals vastgelegd in de BRL’s 6000-00 en 6000-21. Hiertoe is onder meer vereist dat medewerkers die zich bezighouden met het adviseren over enof ontwerpen van warmtepompinstallaties beschikken over het certificaat Ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen.

Over NIBE Energietechniek B.V.
NIBE Energietechniek is een dochteronderneming van NIBE AB, een solide en sterk innoverende Zweedse organisatie. NIBE is de grootste boilerfabrikant van Scandinavië, maar ook een van de grootste warmtepompfabrikanten van Europa. Vanuit haar hoofdkantoor in Oosterhout richt NIBE Energietechniek zich op het leveren van energiezuinig comfort in warmtapwater, verwarming en passieve koeling aan de Nederlandse en Belgische markt.

Reageer op dit artikel