nieuws

Met Stratego plannen voor Heating & Cooling verbeteren

Geen categorie

Met Stratego plannen voor Heating & Cooling verbeteren

De Europese Unie heeft een nieuw project gelanceerd om lokale overheden te ondersteunen bij ontwikkeling en verbetering van Heating & Cooling. Het Stratego-project heeft inmiddels zijn eerste Europese workshop gehouden in het kader van de Energy Week EU Sustainable (EUSEW).

Tijdens de workshop kwamen meer dan vijftig deskundigen op het terrein van koeling en verwarming, beleidsmakers, academici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Brussel bijeen om te discussiëren over de vraag hoe het Stratego-project kan helpen de nationale en lokale autoriteiten de verwarmings- en koelingsplannen te ontwikkelen en uit te voeren.

Europees energiegebruik

“Verwarming en koeling zijn samen goed voor bijna de helft van het Europese energiegebruik. Een holistische benadering – met inbegrip van verwarming en koeling – is een fundamenteel beginsel van goede energieplanning. Om de juiste technologieën te gebruiken op de juiste plaats, is een grondige evaluatie van de lokale middelen en de lokale eisen nodig”, aldus zei Paul Voss, Managing Director van Euroheat & Power.

Het doel van het onlangs begonnen project Stratego is om de kloof tussen het EU-beleid, de nationale doelstellingen en de effectieve acties op regionaal en lokaal niveau te overbruggen. “De eerste fase wordt een ondersteuning van de nationale autoriteiten om hun nationale verwarmings- en koelingsplannen ontwikkelen. Ten tweede zal het project het contact en de uitwisseling van know-how vergemakkelijken tussen steden en regio’s die al ervaring op dit gebied hebben met die welke juist beginnen”, verklaarde Nicolas Fevrier, de projectcoördinator.

Nationale doelstellingen

Het projectconsortium is er zich volledig van bewust dat een vroegtijdige betrokkenheid van alle belanghebbenden belangrijk is om ervoor te zorgen dat meer kosteneffectieve nationale verwarmings- en koelingsplannen worden opgesteld en dat lokale acties beantwoorden aan de nationale doelstellingen.

Reageer op dit artikel