nieuws

Gebruik bodemenergie neemt toe

Geen categorie

Gebruik bodemenergie neemt toe

Het gebruik van bodemenergie is in het afgelopen jaar toegenomen met 814 terajoule toegenomen. Het eindgebruik stond eind 2013 op een totaal van 4150 TJ. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de voorlopige cijfers over 2013 van het CBS komt de groei neer op een toename van de toepassing van bodemenergie met 19 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Hoewel de bodemenergie met een bruto eindverbruik van 4334 TJ nog maar een beperkt aandeel levert in het totaal van de hernieuwbare energie in Nederland, is de groei aanzienlijk, omdat sprake is van een forse afname van het gebruik van fossiele energie.

In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent uit van het totale Nederlandse energiegebruik. Dat is evenveel als in 2012. Volgens afspraken moet het Nederlands aandeel van hernieuwbare energie in 2020 naar 14 procent. Het is duidelijk dat bodemenergie een groeimarkt is waar voor Nederland op het gebied van de hernieuwbare energie nog vele duurzame kansen liggen.

Reageer op dit artikel