nieuws

Integrale aanpak belangrijk bij ambitie energieneutrale woning

Geen categorie

Integrale aanpak belangrijk bij ambitie energieneutrale woning

Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw ‘bijna energieneutraal’ zijn. Dat staat in het Nationaal Energieakkoord. Als tussenstap worden de energetische eisen voor woningen vanaf 2015 aangescherpt tot het niveau EPC < 0,4.

Er zijn verschillende oplossingen om te komen tot een woning met een Energieprestatiecoëfficiënt EPC=0 waarover in het Nationaal Energieakkoord doelstellingen zijn vastgelegd. Het belang van een centrale aanpak staat daarbij centraal.

Energie-innovatiebeleid
De overheid stimuleert de markt met regulier beleid waarin de EPC periodiek wordt aangescherpt. Programma’s zoals Energie Onderzoek Subsidies (EOS) EnergieSprong en Gebieden EnergieNeutraal (GEN) geven een impuls aan de energie-innovatie. Daarnaast is er het topsectorenbeleid met Topsector Energie ! en het TKI-EnerGo.

Technieken en componenten
Welke innovatieve technieken worden al in de bouwwereld gebruikt om energieneutrale woningen te realiseren? De nieuwe brochure ‘Technieken voor een energieneutrale woning’ geeft de stand van zaken over gangbare technieken goed weer. U vindt technieken voor nieuwbouwwoningen. Ook met bestaande woningbouw is rekening gehouden.

Opdrachtgever(s)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Energieneutraal bouwen uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download: Technieken energieneutrale woning juni 2014.pdf >  PDF document | 6,03 MB

Reageer op dit artikel