nieuws

Gezonde groei hernieuwbare warmte

Geen categorie

Gezonde groei hernieuwbare warmte

Hernieuwbare warmte laat een gezonde groei zien. Uit nieuwe gegevens van het CBS blijkt dat de productie van hernieuwbare warmte door diverse toepassingen in 2013 met 10% is gestegen.

Het CBS publiceerde op 19 mei 2014 de voorlopige gegevens over de productie van hernieuwbare energie. Het totale gebruik van hernieuwbare energie is echter niet gestegen. Dat komt door de afname van bijstook van biomassa in kolencentrales.

Geothermie en afvalenergie
De groei komt vooral door geothermie en warmteleveringen door afvalenergiecentrales. Ook de andere toepassingen van hernieuwbare warmte, zoals biomassa en ondiepe bodemenergie, laten een groei zien.

Bijstoken van biomassa
De subsidie voor bijstook is inmiddels afgelopen. Energiebedrijven besloten hierdoor minder biomassa bij te stoken in hun kolencentrales. In het Nationale SER Energieakkoord zijn echter afspraken gemaakt over een toename van bijstoken van biomassa. De huidige afname is naar verwachting slechts een tijdelijk effect.

Toepassing windenergie
De productie van hernieuwbare elektriciteit groeit vooral door de toepassing van windenergie (8% groei). Voor zonnestroom heeft het CBS de gegevens voor 2013 nog niet bekend gemaakt.

Reageer op dit artikel