nieuws

Visiedocument BodemenergieNL gelanceerd

Geen categorie

Brancheorganisatie BodemenergieNL heeft vorige week tijdens de Algemene Ledenvergadering haar visiedocument gepresenteerd aan haar leden. Het document is opgesteld om zowel de leden als de buitenwereld te informeren over de manier waarop BodemenergieNL de komende jaren de mogelijkheden voor energiebesparing gaat benutten.

Visiedocument BodemenergieNL gelanceerd

Bodemenergie is voor de komende jaren de techniek bij uitstek om voor de gebouwde omgeving de nationale energiedoelstellingen te gaan realiseren. Dit komt ook naar voren in het in 2013 gesloten SER-Energieakkoord dat brede steun kreeg van de duurzame energiesector.

Het visiedocument geeft daarbij duidelijk aan hoe BodemenergieNL die kansen denkt te gaan benutten. BodemenergieNL zal haar positie de komende jaren nadrukkelijk gaan versterken en zal zich daarbij onder meer richten op zaken als:

  • Bevorderen van deskundigheid via voorlichting, cursussen en netwerkbijeenkomsten;
  • Verder ontwikkelen en optimaliseren van de techniek via het uitvoeren en financieren van onderzoek;
  • Verbeteren van het wettelijk kader door belangenbehartiging op nationaal en EU-niveau;
  • Wegnemen van barrières in beleid door een dialoog met het lokaal/regionaal/landelijk bevoegd gezag aan te gaan.
Reageer op dit artikel