nieuws

Meer details bekendgemaakt over F-gassenverordening EU-raad

Geen categorie

Meer details bekendgemaakt over F-gassenverordening EU-raad

De Raad van de Europese Unie heeft maandag 14 april een verordening aangenomen om gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) terug te dringen. Door de nieuwe verordening moeten F-gassenemissies tegen 2030 tot tweederde van het huidige niveau zijn teruggebracht.

Hierover heeft de Raad van de Europese Unie een persbericht naar buiten gebracht.

Het gebruik van F-gassen in een aantal nieuwe apparaten, zoals koelkasten en airconditioners, zal worden verboden wanneer uitvoerbare en meer klimaatvriendelijke alternatieven voorhanden zijn. De nieuwe verordening zal niet alleen bijdragen aan de verwezenlijking van de EU-klimaat- en milieudoelstellingen maar zal ook zakelijke kansen voor EU-bedrijven creëren op de markt van alternatieve technologieën.

De verordening is gericht op de bescherming van het milieu door het verminderen van de uitstoot van F-gassen. Zij stelt regels vast met betrekking tot lekdichtheid, het gebruik, de terugwinning en de vernietiging van die gassen. Daarnaast stelt de nieuwe wet voorwaarden aan het op de markt brengen van producten en apparatuur die F-gassen bevatten of nodig hebben, en brengt het kwantitatieve beperkingen aan voor het op de markt brengen van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). De verordening is beschreven in PE-CONS 1/14, PE-CONS 1/14 COR 1 en 7929/14 ADD 1).

De verordening introduceert ook een verbod op het op de markt brengen van de volgende producten:

  • Huishoudelijke koelkasten en diepvriezers met HFK’s met een global warming potential (GWP) van 150 of meer – vanaf 1 januari 2015;
  • Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik met HFK’s met een GWP van 2500 of meer per 1 januari 2020, en met HFK’s met een GWP van 150 of meer vanaf 1 januari 2022;
  • Stationaire koelapparatuur die HFK’s met een GWP van 2500 of meer bevatten of nodig hebben per 1 januari 2020 ;
  • Gecentraliseerde koelsystemen voor commercieel gebruik met een capaciteit van 40kW of meer die gefluoreerde gassen met een GWP van 150 of meer bevatten of nodig hebben voor hun functioneren, vanaf 1 januari 2022;
  • Verplaatsbare airconditioningapparaten die HFK’s met een GWP van 150 of meer bevatten,  vanaf 1 januari 2020;
  • Enkelvoudige split-airconditioningsystemen met minder dan 3 kg koudemiddelen die F-gassen met een GWP van 750 of meer bevatten, vanaf 1 januari 2025;
  • Schuimen die HFK’s met een GWP van 150 of meer bevatten, geëxtrudeerd polystyreen per 1 januari 2020 en ander schuim per 1 januari 2023; en
  • Technische aerosolen die HFK’s met een GWP van 150 of meer  bevatten, vanaf 1 januari 2018.

De verordening voert op de markt in de EU een phasedown-mechanisme in met een geleidelijk dalende limiet op de totale plaatsing in bulk van HFK’s (in ton CO2-equivalent). In 2015 wordt de plaatsing van HFK’s bevroren. Dit wordt gevolgd door een eerste verlaging in 2016-2017. In 2030 moet het niveau bereikt zijn van 21% van het aantal verkochte HFK’s in 2009-12.

De verordening is met ingang van 1 januari 2015 van toepassing.

Reageer op dit artikel