nieuws

Groot koudecongres over de herziene F-Gassenverordening

Geen categorie

Nu de EU-raad de nieuwe verordening formeel heeft aangenomen is deze definitief. Maar wat betekent dit nu precies? RCC K&L en de KNVvK organiseren op 5 juni een groot koudecongres over de nieuwe F-Gassenverordening: van beleid naar praktijk. Hier wordt u in één dag bijgepraat over alle essentiële details.

Groot koudecongres over de herziene F-Gassenverordening

De nieuwe F-gassenregels zijn per 1 januari 2015 definitief. Dit congres schept voor zowel installateurs als eindgebruikers duidelijkheid over de wetgeving, zoals op welke termijn welke F-gassen uitgefaseerd moeten zijn. Installateurs krijgen handvatten aangereikt hoe zij hun klanten kunnen ondersteunen bij de ombouw van installaties en systemen gedurende de overgangstermijnen.

Het congres start met twee zeer interessante plenaire sessies. Als eerste zal Herman Walthaus namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu alle belangrijke aspecten van de verordening helder toelichten. Daarna zal Unilever als belangrijke producent haar visie op duurzaamheid én haar keuzes met betrekking tot F-Gassen toelichten.

Er wordt stil gestaan bij wetgeving en quotering, certificering en opleidingsaspecten. De organisatoren werken met het congres nauw samen met organisaties als de NVKL, STEK, Uneto VNI. Maar ook de Nekovri, de Verac en Wageningen UR leveren interessante bijdrages.

Na de twee plenaire sessies wordt er via drie workshopsrondes dieper en gerichter op de materie in gegaan. De focus ligt hierbij mede op de diverse eindgebruikers-doelgroepen en de installateurs die zich op deze eindgebruikersmarkten richten. Ook diverse sponsoren, waaronder hoofdsponsoren GEA en Bitzer, verzorgen workshops.

Surf voor meer informatie en inschrijving naar: www.congresfgassen.nl

Voor de workshops geldt: vol = vol.

Wat wordt er tijdens dit congres behandeld?

  • Implementatie nieuwe F-gassenregels
  • Aanpak quotering en tracking & tracing
  • Visie Unilever op duurzame trend
  • Tijdspad uitfasering HFK’s
  • Praktijkcases in diverse marktsectoren
  • Welke kansen dit biedt voor installateurs
  • ​Waar moeten eindgebruikers rekening mee houden
Reageer op dit artikel