nieuws

Duitsland verbruikt minder elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden

Geen categorie

Duitsland verbruikt minder elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden

Duitsland – ‘AG Energiebilanzen’ heeft in haar laatste verslag bekend gemaakt dat  Duitse huishoudens 90 % van hun energie gebruiken voor de levering van warmte. Twee derde van de energie wordt opgewekt door de verbranding van olie en gas.

Het saldo van het energiegebruik wordt jaarlijks samengesteld door het Duitse Bundeswirtschaftsministerium en laat een nauwkeurige verdeling van het Duitse energiegebruik zien. De laatste cijfers tonen aan dat Duitse huishoudens ongeveer 90 % van het energiegebruik toepassen voor warmteopwekking. Van het totale gebruik is ongeveer 70 % goed voor de verwarming, terwijl de resterende energie voor de productie van warm water (15 %) en koken (6 %) wordt gebruikt. Ook in de algehele economie heeft warmtegebruik met meer dan 50 % een dominante aandeel in het totale energiegebruik. Ruimteverwarming en warm water hebben hierin een aandeel van 35 %.

Wat onveranderd blijft is de leidende rol van fossiele brandstoffen om warmte te genereren. Nog steeds wordt bijna twee derde van de verwarming door de verbranding van gas (41,6 %) en olie (23,1 %) verkregen. Het gebruik van elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden is tijdens de laatste berekeningsperiode afgenomen. Dit wordt door de onderzoekers toegeschreven aan een daling van nachtelijke warmteopslag en een stijging van de inzet van efficiënte warmtepompen in Duitsland. Begin vorig jaar bleek het gebruik van warmtepompen in Duitsland nog gestaag toe te nemen.

Reageer op dit artikel