nieuws

Bodemsystemen en waterkwaliteit

Geen categorie

Bodemsystemen en waterkwaliteit
Wat is het effect van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit en drinkwaterproductie. Op die onderzoeksvraag is Matthijs Bonte onlangs gepromoveerd. De conclusies van zijn proefschrift getiteld ‘Impacts of shallow geothermal energy on groundwater quality’, zullen kritische drinkwaterbedrijven niet volledig geruststellen.

De populariteit van bodemenergiesystemen wordt om milieutechnische redenen toegejuicht, maar er is ook een keerzijde. Afgezien van installatietechnische missers en onderlinge thermische beïnvloeding, is er de al dan niet terechte zorg van drinkwaterbedrijven die grondwatervervuiling vrezen.

Bij gesloten systemen gaat het daarbij vooral om de kans op lekkages waardoor systeemwater zich met grondwater mengt; bij open systemen om de opwarming van grondwater en de kans op vermenging van verschillende waterlagen. Om in kaart te brengen wat die risico’s zijn, heeft Watercycle Research Institute (KWR) de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar de invloed van warmte koude opslag (wko) op de grond- en drinkwaterkwaliteit. KWR-onderzoeker Matthijs Bonte schreef in dat kader een projectvoorstel voor het bedrijfstakonderzoek (BTO) van de watersector en besloot het onderwerp te gebruiken voor promotieonderzoek. Het resultaat ervan heeft hij vastgelegd in het proefschrift ‘Impact of shallow geothermal energy on groundwater quality’, waarmee hij onlangs promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees het volledige artikel over dit proefschrift in het januarinummer van ‘Warmtepompen’ 6e jg nr. 1, dat binnenkort verschijnt.

 

Reageer op dit artikel