nieuws

Gratis bijeenkomst certificering bodemenergiesystemen

Geen categorie

Gratis bijeenkomst certificering bodemenergiesystemen

Bedrijven die zich richten op de aanleg en het onderhoud van bodemenergiesystemen, hebben te maken met het nieuwe ‘Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen’. BodemenergieNL, ISSO, KBI en SIBK organiseren twee gratis voorlichtingsbijeenkomsten waarop verschillende aspecten worden behandeld rond de certificering van deze systemen. De gevolgen van het nieuwe besluit worden behandeld door experts op een voorlichtingsbijeenkomst van een halve dag. Daarbij wordt antwoord gegeven op vragen zoals ‘Wat verlangt de wetgever precies?’, Moet mijn bedrijf ook erkent worden?’ en ‘Wat zijn de gevolgen van het besluit voor mijn bedrijfsvoering? De bijeenkomsten vinden plaats op de middagen van 26 november (Dordrecht) en 28 november (Amersfoort). Aanmelden kan via de website: http://tinyurl.com/pz8y3kd

Reageer op dit artikel