nieuws

“F-gasgevulde warmtepompen vallen wellicht buiten de 2020-ban”

Geen categorie

“F-gasgevulde warmtepompen vallen wellicht buiten de 2020-ban”

De kans bestaat dat de door het Europees Parlement voorgestelde ‘ban’ op F-gasgevulde stationaire airco’s een aantal uitzonderingen krijgt, waardoor omkeerbare warmtepompen er niet onder vallen. Dat is althans af te leiden uit een van de antwoorden die Europarlementariër Bas Eickhout gaf tijdens een recent debat over de F-gassenverordening.

Tijdens het debat, dat onlangs werd georganiseerd door de KNVvK (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude) en Vakmedianet (uitgever van onder andere vakblad Warmtepompen), gingen Bas Eickhout (rapporteur F-gassendossier voor het Europees Parlement), Herman Walthaus (beleidscoördinator bij het Ministerie van I&M) en Ad Slabbekoorn (fruitteler en loonkoeler) met elkaar en met de zaal in debat over de mogelijke praktische gevolgen van de plannen voor aanscherping van de Europese F-gassenverordening. In de zaal zaten zo’n 130 koel- en koude-experts van HVAC-fabrikanten, brancheorganisaties en sectoren zoals transport en food. Ze stelden overwegend kritische vragen aan met name Bas Eickhout, die als rapporteur van het F-gassendossier zich een voorvechter van strenge regelgeving heeft getoond.

Een van de vragen uit het publiek betrof het verbod op stationaire, met F-gas gevulde airco-apparatuur dat in 2020 zou moeten ingaan. Het gaat om een voorstel dat voor aardig wat onrust heeft gezorgd in de warmtepompindustrie; ‘omkeerbare’ lucht/lucht-warmtepompen zouden namelijk ook onder dit verbod kunnen vallen. Een ongewenste situatie, met name omdat hij in strijd is met de Europese Ecodesign-richtlijn voor verwarmingssystemen. Op de vraag om uitleg hierover, antwoordde Eickhout dat warmtepompen zijn opgenomen in het verbod om te voorkomen dat deze apparaten het volledige F-gassenquotum opsouperen als ze er geen onderdeel zouden uitmaken. “Maar”, zo voegde hij eraan toen, “ik ben al vaak door de EHPA hierop aangesproken, en dus op de hoogte van de problematische kant van deze ban. In de onderhandelingen die nu bezig zijn tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement, zal ook zeker over de bezwaren worden gesproken. De manier waarop deze ban uiteindelijk wordt vormgegeven, wordt daarbij gepreciseerd, en wellicht dat warmtepompen er dus buiten kunnen vallen.”
Harde toezeggingen kon – of wilde – Eickhout op dit punt niet doen, omdat het door ‘zijn’ Europarlement aangescherpte voorstel waar de ban deel van uitmaakt, momenteel nog in onderhandeling is. Kortom: wordt vervolgd.

Reageer op dit artikel