nieuws

Tweede Kamer-vragen naar aanleiding van juli-editie Warmtepompen

Geen categorie

De gastcolumn die in de juli-editie van business magazine Warmtepompen is opgenomen, heeft tot Kamervragen geleid. De fractie van de ChristenUnie gebruikte de column, waarin kritisch wordt ingegaan op het overheidsbeleid ten aanzien van bodemenergie, als kapstok voor een tiental vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

In de gastcolumn van het juli-nummer van Warmtepompen stelt Henk Broekhuizen, senior adviseur bodemenergie bij Installect Advies, onder andere dat veel Nederlandse provincies “grote moeite hebben om de techniek van bodemenergie een kans te geven”. Broekhuizen wijst daarbij op het feit dat de provincies het niet voor elkaar krijgen om de betreffende regelgeving te vereenvoudigen, en dat de regeldruk en bijkomende kosten bij de aanleg van kleinere bodemsystemen in weerwil van eerdere beloften nog altijd niet zijn verkleind.
Naar aanleiding van de column in Warmtepompen en een brief van branchevereniging BodemEnergie.NL heeft Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, tien vragen aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gesteld. Zo wil ze onder andere weten of het klopt dat provincies en gemeenten voornemens zijn om de uitzonderingen in het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen maximaal te gaan gebruiken, wat ertoe zal leiden “dat de realisatie van bodemenergiesystemen niet simpeler, maar juist complexer” wordt, en of de minister ermee bekend is dat de omgevingsdienst Zuid-Holland gemeenten wil adviseren de gehele bebouwde kom als interferentiegebied aan te wijzen. Dat laatste zou ertoe leiden dat deze gemeenten voor de gehele bebouwde kom aanvullende regels voor bodemenergie mogen eisen, dat gesloten systemen er vergunningplichtig worden en dat de provincie er voor open systemen een langere procedure kan opleggen.
 
– De gastcolumn van Henk Broekhuizen vindt u hier

– De tien vragen die aan minister Schultz van Haegen zijn gesteld, kunt u hier lezen.

Normaal gesproken moeten kamervragen binnen drie weken worden beantwoord. Tot begin september is de Tweede Kamer echter met zomerreces.

Reageer op dit artikel