nieuws

IEA-warmtepompcongres verlengt inzendtermijn ‘papers’

Geen categorie

Het IEA – International Energy Agency – organiseert elke drie jaar een internationaal warmtepompcongres. Inmiddels vinden voorbereidingen plaats voor het congres van 2014, dat in Canada plaatsvindt. De organisatie heeft de termijn voor het insturen van voorstellen voor inhoudelijke presentaties verlengd tot 30 juni.

Het elfde IEA-warmtepompcongres is gepland over een jaar – om precies te zijn van 12 tot 16 mei 2014 – maar de organisatie werkt al volop aan de voorbereiding. Verantwoordelijk hiervoor is het IEA Heat Pump Programme (HPP), een platform waarin partijen uit aangesloten lidstaten samenwerken aan projecten op het gebied van warmtepompen en verwante technologie, zoals airconditioning en cooling. Daarmee wordt invulling gegeven aan het strategische doel van het HPP: wereldwijd stimuleren van de inzet van warmtepompen. Binnen het HPP wordt gesproken over ‘Annexes’: concrete projecten die een afgebakende tijdsspanne beslaan en die een uiteenlopende achtergrond hebben: van marktonderzoek en statistische analyse van pilotprojecten, tot de implementatie van nieuwe technologie. Een van de andere activiteiten van het HPP is de uitreiking van de Rittinger-award, een prestigieuze prijs die tijdens het warmtepompcongres wordt uitgereikt aan een partij in de airco-, heatpump- en coolingindustrie.

In 2014 is het congres dus in het Canadese Montreal. “Het is een enorme eer dit evenement te mogen organiseren”, zegt Denis Tanguay, CEO van de Canadese GeoExchange Coalition en aanstaand voorzitter van het congres. “Dit congres biedt een perfect platform om kennis uit te wisselen en in discussie te gaan met warmtepompexperts van over de hele wereld. Dat is wel gebleken tijdens de editie van 2011, toen meer dan tweehonderd debatten en presentaties plaatsvonden voor een publiek met participanten uit 26 landen.”

Papers en presentaties

In het kader van de voorbereiding kunnen partijen uit de warmtepompindustrie zich kandidaat stellen om een inhoudelijke presentatie tijdens het congres te geven. Organisaties en bedrijven die dit overwegen, kunnen een beknopt plan (maximaal 300 woorden) opsturen waarin wordt uitgelegd waarover hun presentatie gaat. De congresorganisatie zal vervolgens beoordelen voor welke presentaties daadwerkelijk ruimte en tijd zal worden gereserveerd. Bij die beoordeling wordt volgens het organiserend commitee gelet op de mate waarin een onderwerp discussie stimuleert, of het aansluit bij andere onderwerpen die worden behandeld, en of er niet te veel presentaties zijn van organisaties uit dezelfde regio.
Voor dit onderdeel is het volgende tijdspad vastgelegd:

– 30 juni (was eerder: 15 April) 2013: deadline inzenden van beknopte voorstellen

– 31 Augustus 2013: inzenders krijgen bericht over acceptatie of afwijzing

– 31 Januari 2014: deadline voor het indienen van volledige papers

Meer informatie over dit onderdeel is te vinden op de website http://www.iea-hpc2014.org

Reageer op dit artikel