nieuws

Stadsdeel Amsterdam verkoopt WKO

Geen categorie

Stadsdeel Oost heeft de Warmte-Koude Opslaginstallatie in Oostpoort (WKO) verkocht aan Eteck Energie Bedrijven B.V te Waddinxveen. Op donderdag 31 januari zijn de handtekeningen gezet. Verantwoordelijk wethouder Lieke Thesingh: “Het beheer en de exploitatie zijn nu op de juiste plek ondergebracht. Een marktpartij kan dit veel beter en efficiënter dan de overheid.”

Stadsdeel Oost bood de installatie in juni 2012 te koop aan. Vier partijen brachten in oktober 2012 een bieding uit. Het stadsdeel heeft zich bij de selectie niet alleen laten leiden door de prijs, maar ook door de kwaliteit van de kandidaten en het niveau van dienstverlening. Eteck kwam daarbij als beste uit de bus.

Het stadsdeel heeft sinds 2008 de WKO de exploitatie en het beheer zelf uitgevoerd. In 2011 heeft het stadsdeel een onderzoek naar de installatie ingesteld. Hieruit bleek dat de installatie op een aantal punten niet naar behoren functioneerde. Inmiddels is een aantal noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd zodat het systeem functioneert. De optimalisatie van de installatie wordt overgelaten aan de toekomstige eigenaar. Lieke Thesingh: “Hiermee komt een einde aan een ongewenste situatie. Het eigendom en de exploitatie van deze WKO vereist specifieke kennis en schaalgrootte die niet bij het stadsdeel thuishoren. De installatie komt nu in deskundige handen en de aangesloten gebouwen blijven genieten van duurzame energie.”

Voormalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer heeft bij de aanleg van Oostpoort gekozen voor een systeem van warmte- en koudeopslag in de grond als duurzame energievoorziening. Bij deze vorm van energievoorziening wordt de warmte uit de zomer opgeslagen in de grond om gebruikt te worden in de winter en andersom. Er zijn vijf gebouwen aangesloten op dezelfde broninstallatie. Het stadsdeelhuis (samen met CBK, Grand Café en bredeschool De Kraal), Sportsworld, Sportfondsenbad Oost, Muziekmakerscentrum muzyQ en Sporthal wethouder Verheij. De installatie is gebouwd in 2008.

Reageer op dit artikel