nieuws

Waterschap en gemeenten gebruiken warmte uit rioolwater

Geen categorie

Waterschap Groot Salland startte onder het thema ‘Energie uit de waterketen’ een aantal energieprojecten waarbij de samenwerking met gemeenten essentieel is. In Raalte gaat de restwarmte van de rioolwaterzuivering het zwembad verwarmen en in Deventer wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor gescheiden inzameling van afvalwater.

Groot Salland startte met de gemeente Raalte een demonstratieproject. Katrien Bijl is projectleider bij waterschap Groot Salland: “Raalte vindt duurzaamheid een belangrijk thema. En het gemeentelijke zwembad bood een goede praktijkcase, mede omdat het op slechts 600 meter van de rioolwaterzuivering ligt. De haalbaarheidsstudie is inmiddels met succes afgerond. Hieruit kwam naar voren dat het met subsidie haalbaar is om de warmte van het gezuiverde afvalwater (effluent) te benutten voor het verwarmen van het zwembad. Via een installatie met onder andere een warmtewisselaar en warmtepomp bij het zwembad wordt de restwarmte gebruikt voor de warmtevoorziening van het zwembad. Het project bevindt zich nu in de bestekfase.” Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Raalte ontplofte zondag 21 oktober één van de machinegebouwen.
Deze ontploffing had een technische oorzaak en stond geheel los van dit project.

In Deventer doet het waterschap een haalbaarbaarheidsstudie. “Om dit onderzoek van de grond te krijgen hebben we zelf de samenwerking met de gemeenten gezocht,” vertelt Bijl. “Het projectteam bestaat uit een multidisciplinair team van mensen van de gemeente en het waterschap, inhoudelijk deskundigen, organisatiedeskundigen en communicatieprofessionals.” De gemeente Deventer wil een duurzame woonwijk realiseren. Bijl: “Het onderzoeksproject dat we nu uitvoeren moet de haalbaarheid en toepassing van het gescheiden inzamelen van afvalwater aantonen, zodat het op termijn ook toepasbaar is in de duurzame wijk. In het onderzoeksproject, genaamd Deugd 2, voeren wij twee onderzoeken uit. Een onderzoek naar een vernieuwend inzamelsysteem van ‘grijs’ water (afvalwater afkomstig van de wasmachine, douche, etc). En een onderzoek dat zicht richt op ‘zwart’ water (toiletwater). Hierbij wordt het afvalwater dat in de woning via een vacuümtoiletsysteem wordt ingezameld, vermengd met groente- en fruitafval en vervolgens vergist, waarna biogas ontstaat.”

Bron: Agentschap NL

Reageer op dit artikel