nieuws

Uitstel inwerkingtreding Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Geen categorie

De inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is verschoven van 1 januari 2013 naar 1 juli 2013. De reden hiervoor is dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zekerheid wil dat de meldverplichtingen van dit besluit volledig functioneren in het Omgevingsloket online (Olo), zodra deze nieuwe regels gaan gelden.

Via dit Omgevingsloket kunnen meldingen en vergunningenaanvragen op basis van dit besluit digitaal worden ingediend. Het Omgevingsloket wordt intensief gebruikt, met zo’n 2.500 aanvragen per week. Het opnemen van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen vergt een zorgvuldige aanpassing. Dit maakt dat gekozen is voor 1 juli 2013.


Ondersteunende activiteiten

Dit uitstel betekent niet dat de voorbereidingen rondom het wijzigingsbesluit op een lager pitje komen te staan. De Raad van State versie van het wijzigingsbesluit is gereed. De ondersteunende activiteiten over handreikingen, opleidingen, ICT-voorzieningen en de certificering van bedrijven gaan op volle kracht door. In september worden vier regiobijeenkomsten gehouden om medewerkers van gemeenten en provincies bij te praten over de nieuwe regelgeving en de taken die daaruit voortvloeien.

Meer informatie hierover is te vinden op www.allesoverwko.nl

Bron: Agentschap NL

Reageer op dit artikel