nieuws

Etten-Leur: Europese warmtepompstad van het jaar 2012

Geen categorie

In een sterk bezette competitie, met deelnemers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Estland en Zweden, is Etten-Leur verkozen als ‘Heat Pump City of the Year 2012’( ‘Warmtepompstad van het jaar 2012’). Ze volgt daarmee Eiland Bornholm uit Denemarken op die in 2011 de eer ten beurt viel. De Award die behoort bij deze verkiezing werd op 7 mei jl. in Milaan uitgereikt door de voorzitter van European Heat Pump Association (EHPA, de Vertegenwoordiging van de gehele Europese Warmtepompindustrie).

Etten-Leur introduceerde haar eerste beleid rond duurzaam en energiezuinig bouwen reeds in 1980. Aanvankelijk had dat vooral betrekking op de eigen gemeentelijke gebouwen in installaties. In 1996 is vervolgens een Energiebeleidsplan vastgesteld dat ook betrekking heeft op bestaande en nieuwe woningen. Daarin werd voor het eerste gekeken naar mogelijkheden om energiebesparing bij nieuwbouw op planniveau te realiseren. Het eerste warmtepompproject in Etten-Leur startte in 2002 met een proefproject in wijk De Keen.

De prijs werd onder andere uitgereikt voor de plannen Schoenmakerhoek en -Oost, een van de grootste projecten ter wereld in haar soort. In deze wijk, waar in 2005 is gestart met de bouw, is er geen gasinfrastructuur aangelegd maar worden alle 1.500 woningen uitgevoerd met individuele grondgebonden warmtepompen met een of meer gesloten verticale bronnen. Circa 1.000 woningen zijn op dit moment gereed. Het oostelijk deel van de wijk is nog in aanbouw. In de wijk bevinden zich ook enkele grotere gebouwen met een open wko-systeem als bron voor de warmtepomp.

Ook het stadskantoor en diverse brede scholen in Etten-Leur zijn voorzien van warmtepompen met een open wko-systeem.
De Dutch Heat Pump Association (DHPA), de brancheorganisatie voor de warmtepomp industrie in Nederland, is zeer verheugd met de erkenning die uitgaat van deze Award. “Het is een fantastisch resultaat voor iedereen die de Nederlandse warmtepompindustrie een warm hart toedraagt,”aldus Peter Wagener, voorzitter van de DPHA.
De prijs werd uitgereikt aan dhr. Wagener tijdens het 5e EHPA Warmtepompforum in Milaan op de 7 mei jl. en is op 31 mei overhandigd aan het gemeentebestuur van Etten-Leur.

Reageer op dit artikel