nieuws

Uniforme Maatlat warmtesystemen nu ook EPG-proof

Geen categorie

Bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk is het van belang te weten hoe verschillende warmte- en koudeopties scoren op de uitstoot van CO2, of om bijvoorbeeld een vergelijking te kunnen maken tussen aansluiting op stadsverwarming en energiemaatregelen in de bebouwing. De Uniforme Maatlat maakt het mogelijk individuele en collectieve warmte- en koudemaatregelen voor gebouwen gelijkwaardig te beoordelen.

De normering van energiemaatregelen op gebiedsniveau (EMG), was al in het instrument opgenomen, vertelt Michiel Hillenius van Agentschap NL. “Nieuw is dat het instrument nu ook EPG-proof is. Deze Energieprestatienorm voor Gebouwen is een nieuwe rekenmethodiek, die medio dit jaar van kracht wordt en vanaf dat moment ten grondslag ligt aan het berekenen van de EPC voor nieuwbouwwoningen.”

De Uniforme Maatlat is één van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals zonneboilers, warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. Het Rekenmodel is gebaseerd op het rapport ‘Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening van woning-en utiliteitsbouw’, versie 3.1 (Utrecht, 3 feb. 2012).

U vindt de Uniforme Maatlat via de website van Agentschap NL.

Reageer op dit artikel