nieuws

Rijksgebouwendienst draagt WKO-instrument over aan ISSO

Geen categorie

De Rijksgebouwendienst biedt marktpartijen de gelegenheid gebruik te maken van de WKO-expertisetool, een ontwerp – en beheerinstrument voor warmte en koude opslaginstallaties.

Directeur Alex Vermeulen van de Rijksgebouwendienst tekende op 22 februari een overdrachtsovereenkomst met ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, vertegenwoordigd door directeur Rob van Bergen.

De WKO-expertisetool is een marktgedragen instrument met gestandaardiseerde WKO-concepten en monitoringseisen. Hiermee wordt de kwaliteit geborgd en vooral de kosten voor onderhoud en beheer van een warmte en koude opslaginstallatie verlaagd. De Rijksgebouwendienst heeft de WKO-expertisetool ontwikkeld in nauwe samenwerking met installatiebedrijven, adviesbureaus en de Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslag (NVOE).

Certificering

Door dit instrument over te dragen aan ISSO stelt de Rijksgebouwendienst de markt in staat om op een genormeerde wijze de gevraagde kwaliteit te leveren en zo faalkosten in ontwerp, uitvoering en beheer van warmte-koude opslag installaties te voorkomen. Vanaf 1 januari 2013 geldt er een certificeringsregeling voor WKO-installaties. De Rijksgebouwendienst maakt dan alleen nog gebruik van WKO- gecertificeerde bedrijven.

Marktpartijen kunnen eind 2012 bij ISSO terecht voor de WKO- expertisetool. ISSO zal er ook voor zorgen dat in het komende jaar het instrument in overleg met de gebruikers verder wordt ontwikkeld.

Meer informatie: www.isso.nl

Reageer op dit artikel