nieuws

Nationaal congres Nederlands Platform Warmtepompen 14 maart 2012

Geen categorie

In nauwe samenwerking met de Dutch Heat Pump Association (DHPA) organiseert het NPW op 14 maart haar jaarlijkse Warmtepomp-congres.
Naast de noodzaak om te komen tot verdere energiebesparing in de woningbouw vraagt het naar de toekomst toe beheersbaar houden van de woonlasten om een verantwoorde keuze van de verwarmingsbron met bijbehorende installatie.

Duidelijk is dat we beter nu kunnen investeren in verduurzaming van de woningbouw dan dat we de komende 10 tot 15 jaar het geld spenderen aan de toenemende energielasten. Daarbij zal vooral de inzet van warmtepompen in de komen jaren het verschil gaan maken als het gaat om energiebesparing én de inzet van duurzame energiesystemen. De hiervoor te nemen stappen dienen we met elkaar nu te maken willen we op de langere termijn een voor de eigen huis bezitter/huurder financieel haalbaar en comfortabel woonklimaat realiseren.

Tijdens het NPW congres op 14 maart 2012 wordt aan de hand van een negental concrete inleidingen duidelijk gemaakt hoe we, gebruik makend van de kansen die warmtepompen ons kunnen bieden, in de komende jaren gaan komen tot verdere verduurzaming en betaalbare energiesystemen. In deze economisch onzekere tijden, biedt verduurzaming onze branche aanzienlijke kansen. Daarbij zal naar voren komen welke aanpak wordt gekozen om samen met de installatiebranche richting 2020 te komen tot brede toepassing van warmtepompsystemen en hoe de markt van warmtepompen richting 2020 zal groeien tot 500.000 geïnstalleerde warmtepompen in de woningbouw in Nederland.

Een congres programma met een negental toonaangevende sprekers waar op praktische wijze de kansen en mogelijkheden voor warmtepompen in beeld zullen worden gebracht, maakt deze dag tot het warmtepompcongres van 2012. En daarmee de dag voor architecten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeentes maar ook installatiebedrijven en (EPA) adviseurs om de nodige informatie op te doen en de onderlinge contacten te kunnen versterken. Als ontmoetingsplaats wordt voor deze dag een compleet kennisplein ingericht, waarop men zich over alle facetten van warmtepompen kan laten informeren.

Nadere informatie, waaronder het volledig congresprogramma en inschrijfformulier, is te vinden op www.platformwarmtepompen.nl/congressen en www.dhpa-online.nl.

Reageer op dit artikel