nieuws

Extra huurpunten bij installatie van Elga-warmtepomp van Techneco

Geen categorie

Techneco heeft met Elga warmtepomp een ideaal toestel om huurwoningen op rendabele wijze te upgraden. Na het installeren van de Elga warmtepomp bespaart een bewoner al snel 20 tot 30 procent op zijn gasverbruik.

Deze investering van circa 3000 euro betekent voor een woning minimaal één maar vaak ook twee verbeterstappen in het Energielabel. Wanneer een verhuurder besluit om in zijn woningen de Elga warmtepomp te plaatsen, ontvangt hij door de labelverbetering minimaal vier tot maximaal 18 huurpunten. Daarmee mag hij de huur verhogen, terwijl de huurder dat niet in zijn woonlasten merkt.

Bij het vaststellen van de huur is in Nederland het woningwaarderingsstelsel (WWS) maatgevend. De (maximale) huur van huurwoningen wordt vastgesteld op basis van een puntentelling in het WWS. De Tweede Kamer besloot enige tijd geleden dat het Energielabel van een woning voortaan in het WWS meetelt. Woningen met een beter Energielabel krijgen sinds 1 juli 2011 extra punten, waardoor een hogere huur mogelijk is. Daarmee draagt deze regeling bij aan het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen en dus aan de reductie van CO2-uitstoot.

De Elga is een slimme, modulerende hybride warmtepomp die samenwerkt met een (bestaande) hr-ketel. Bovendien kan de bewoner met de Elga niet alleen verwarmen maar hij kan zijn woning ook koelen. Door de aantrekkelijke terugverdientijd zorgde de Elga al voor een opmerkelijke toename van energiezuinige, bestaande woningen. En dit kan alleen nog verder toenemen, nu blijkt dat de installatie van het toestel ook voor verhuurders een beloning oplevert, in de vorm van huurpunten.

De investering in een Elga warmtepompsysteem is met zo’n 3000 euro relatief laag, vooral omdat er geen bodembronnen nodig zijn.
De Elga Warmtepomp haalt zijn duurzame energie uit de buitenlucht. Wanneer het hiervoor buiten te koud wordt, verwarmt het systeem met de hr-ketel. Om de meerinvestering van de Elga, ten opzichte van alleen een hr-ketel, terug te verdienen, mag de verhuurder nu dus vanwege zijn extra huurpunten een wat hogere huur vragen. De huurder zal dat over het algemeen niet in zijn portemonnee voelen. De maandelijkse huurlasten nemen wel iets toe, maar de energielasten gaan naar beneden. En met het stijgen van de energieprijzen neemt dat voordeel alleen maar toe.

Over het algemeen krijgen huurwoningen die nu een C-, of D-label hebben de meeste huurpunten wanneer zij een Elga installeren. Particuliere eigenaren kunnen op dit moment zelfs nog een subsidie van 300 tot 750 euro krijgen voor deze energiebesparende maatregel. De subsidie is onderdeel van de stimuleringsregeling Meer Met Minder. Bij elke labelsprong waarmee de energieprestatie van de woning verbetert, ligt er een premie klaar. Maatregelen die het huis 20% energiezuiniger maken (of één labelsprong) leveren een premie op van € 300. Wordt de woning zelfs 30%
zuiniger (of twee labelsprongen) dan krijgt men € 750 subsidie. Welke energiebesparende maatregelen men neemt, maakt voor deze subsidie niet uit.

Reageer op dit artikel