nieuws

Nominaties Koeltrofee 2012 staan in teken van warmtepomp

Geen categorie

De NVKL-koeltrofee wordt sinds 1989 eens per twee jaar uitgereikt als blijk van waardering van de NVKL (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling) voor een gerealiseerde innovatie op het gebied van de koudetechniek en/of klimaatbeheersing. Een jury van onafhankelijke experts heeft half januari de genomineerde innovaties voor de Koeltrofee 2012 bekend gemaakt.

Innovatie in de koude-keten is heel belangrijk. De welvaart en het welzijn van ons allen wordt in hoge mate bepaald door individuele ‘coole’ prestaties. Daarnaast zijn innovaties nodig om als koeltechnische sector bij te dragen aan de maatschappelijke doelstellingen ten aanzien van CO²-uitstoot en energiebesparing. De NVKL stimuleert dit door het uitreiken van de Koeltrofee. Dit jaar staan de inzendingen vooral in het teken van de warmtepomp.

De jury, bestaande uit dr. ir. C. Infante Ferreira (TU Delft), ir. M. Dieleman (Agentschap NL), ir. O. Kleefkens (Agentschap NL), ir. A.M.G. Pennartz (KWA Bedrijfsadviseurs) en ir. E.B. Wissink (TNO Bouw en Ondergrond), heeft haar keuze gemaakt. De genomineerde innovaties zijn:

– IBK Groep; Koude- en warmte-integratie met een warmtepomp

– GEA Grenco; GEA Grenco Energy Enhancer

– Reduses; Gasmotor warmtepomp

Tijdens de VSK-beurs 2012 wordt op donderdag 9 februari om 13.00 uur op de NVKL-stand bekend gemaakt wie de beste innovatie in de koude- en klimaattechniek heeft gerealiseerd en de winnaar is van
de Koeltrofee 2012.

Toelichting op de innovaties

1. Koude- en warmte integratie met een warmtepomp

In dit project van de IBK Groep zijn de stoomketels van een slachterij vervangen door een IBK hoge temperatuur warmtepomp in combinatie met kleine tapwaterketels. De warmtepomp maakt circa
4000 draaiuren per jaar en heeft een besparing opgeleverd van 50% op het gasverbruik en op de kosten voor water en waterbehandeling van de condensors. De extra elektriciteitskosten van de warmtepomp worden gecompenseerd door het hogere rendement van de koelinstallatie.

2.GEA Grenco Energy Enhancer

De GEA Grenco Energy Enhancer is een add-on warmtepomp die “afvalwarmte” van de koelinstallatie opwaardeert naar een hoger temperatuurniveau, waardoor deze warmte gebruikt kan worden voor
andere bedrijfsprocessen. De Energy Enhancer, toepasbaar op zowel bestaande als nieuwe koelinstallaties, is mede door het gebruik van ammoniak als koudemiddel, een energiebesparend product dat
een rendement kan halen van meer dan 500%. Daarnaast is bij gebruik van deze warmtepomp minder primaire energie nodig, waardoor de CO2-uitstoot en de energiekosten worden verlaagd.

3. Gasmotor warmtepomp

Reduses heeft een gasmotorgedreven-warmtepomp voor de gebouwde omgeving ontwikkeld: een volledig modulerende water-water warmtepomp aangedreven door een gasmotor. Er wordt een
zuiggaswisselaar toegepast, waardoor het rendement van de verdamper verbetert. Het verdampingsniveau is altijd boven de 0°C, er is dus geen invriesgevaar. De kleinere compressieverhouding leidt tot een hoger COP (Coefficient Of Performance). Het product kan gelijktijdig verwarmen en koelen en heeft een flexibel inzetbereik met betrekking tot watertemperaturen, er is een hoogwaardig temperatuurlevering beschikbaar tot >70°C. De gasmotor gedreven warmtepomp (plug & play) levert 40% reductie op energieopslag op, 50%
energiereductie ten opzichte van conventionele installaties en heeft de hoogste PER (Prime Energy Rate) in zijn klasse.


Over de NVKL

De NVKL is de brancheorganisatie voor bedrijven in de koudetechniek en klimaatbeheersing. Ruim 400 leveranciers, NVKL-erkende installateurs en aanverwante bedrijven uit de sector zijn lid bij de NVKL.

Reageer op dit artikel