nieuws

Glastuinbouw aan ‘begin leercurve’ aardwarmte

Geen categorie

Glastuinbouwbedrijven lopen in Nederland voorop bij het industrieel benutten van aardwarmte als duurzame energiebron. Op vier locaties maakt de sector inmiddels gebruik van aardwarmte en op twee plaatsen zijn boringen naar aardwarmte gestart. Glastuinbouw zit met deze ontwikkeling aan het begin van een leercurve.

Ieder project levert nieuwe inzichten waar de volgende nieuwe projecten hun voordeel mee doen. Er zijn nieuwe projecten in voorbereiding, maar de EHEC-crisis heeft enkele plannen echter vertraagd, zo wordt gesteld in de terugblik op afgelopen jaar van het programma Kas als Energiebron.

Na de eerste successen kregen twee nieuwe projecten met onvoorziene tegenslag te kampen. Er bleek ook gas of olie mee te komen met het warme water. Beide projecten zijn stilgelegd tot een oplossing voorhanden is. Het project in Koekoekspolder heeft op basis van deze ervaringen enkele voorzorgsmaatregelen genomen en de boringen eind september afgerond. Het project heeft veel belangstellenden ontvangen.

Sinds afgelopen jaar moeten nieuwe aardwarmteprojecten voorbereid zijn op de mogelijke bijvangst van gas of olie. Het programma Kas als Energiebron heeft de ontwikkeling van de technische oplossing voor de bijvangst van gas en olie gefinancierd. Er is een prototype ontwikkeld voor de bronkop die voldoet aan de eisen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De nieuwe kennis en ervaringen bij de betreffende tuinders komen beschikbaar. Dit helpt de vele andere aardwarmteprojecten die bij tuinders in ontwikkeling zijn. De totale kosten voor de projecten zullen vanwege de technische voorzorgsmaatregelen (aangepaste bronkoppen, grotere boorlocatie en zonodig olie/gasscheiders) beperkt toenemen.

KaE heeft bijgedragen aan extra metingen bij het project Koekoekspolder om extra informatie over de bodem te krijgen, zowel voor het winnen van ondiepe aardwarmte als voor gewone aardwarmte. De aanpak en het nut van de extra metingen worden geëvalueerd. Er is afgelopen jaar een vervolgstudie naar ondiepe aardwarmte (500 tot 100 meter) is gestart. De resultaten komen medio 2012 beschikbaar.

Bron: Energiek2020

Reageer op dit artikel