nieuws

Warmteprojecten voortaan ook gedekt door ‘aangescherpte’ SDE+ regeling

Geen categorie

De stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) wordt komend jaar aangescherpt. Volgens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) moet dit ervoor zorgen dat er meer duurzame energie kan worden geproduceerd voor hetzelfde subsidiebedrag. Het bedrag dat beschikbaar is voor de regeling stijgt naar 1,7 miljard euro.

Voorrang

De aanscherping van de SDE+ is aangekondigd in een brief die gisteren door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd. De stimuleringsregeling is zo opgezet, dat verschillende vormen van duurzame energie met elkaar moeten concurreren en producenten worden geprikkeld om voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te schrijven. In 2012 krijgen producenten voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal 7 €ct/kWh voor elektriciteit, 48,3 €ct/Nm3 voor groen gas en 19,4 €/GJ voor warmte. Zolang er budget beschikbaar is, komen in volgende fases duurdere projecten aan bod. De basis van de SDE+ blijft ongewijzigd.

‘Evenwichtige mix van energie’

De productie van duurzame energie is duurder dan fossiele energie, zoals gas en kolen. Het kabinet stimuleert de productie van duurzame energie op een economisch verantwoorde manier zodat hij concurrerend kan worden. Minister Verhagen stelt naar een evenwichtige mix van energiebronnen te streven, waarin duurzame energie geleidelijk een steeds groter aandeel zal uitmaken: “Op deze manier produceren we meer groene energie per uitgegeven euro. Hierdoor blijft groene energie voor burgers en bedrijven beter betaalbaar.”

Warmteprojecten

In 2012 komen voor het eerst ook warmteprojecten in aanmerking voor de SDE+. Warmte heeft veel potentieel om goedkoop duurzame energie op te wekken, net als elektriciteit die wordt geproduceerd en gebruikt in het eigen bedrijf. Daarnaast kunnen ook warmtekrachtkoppeling op basis van geothermie en vergassing voor het eerst meedingen; innovatieve technologieën die nog niet eerder in Nederland zijn gerealiseerd.

Resultaten 2011

In 2011 werd al in de eerste twee weken na de openstelling van de SDE+ voor circa 1,5 miljard euro aan aanvragen ingediend. Eén miljard euro gaat naar groen gasprojecten. Nagenoeg het volledige beschikbare budget van 1,5 miljard euro wordt toegekend aan projecten die productiekosten kennen van maximaal 9 €ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit.

Kritiek

Volgens de VVD laat Verhagen duidelijk zien dat dit kabinet op zoek is naar echte oplossingen en dat het werk maakt van een groter aandeel hernieuwbare energie. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn het daar echter volstrekt mee oneens. Volgens de SP verandert er nauwelijks iets aan de SDE+-regeling en gaat het om aanpassingen op detailniveau. De partij pleit ervoor dat de minister een voorbeeld neemt aan het beleid in Duitsland, waar men vrij gemakkelijk duurzame energie-installaties kan krijgen zonder deel te nemen aan een “subsidie tombola”. Verantwoorde investeringen zijn effectiever dan het krakkemikkige SDE-systeem, zo stelt kamerlid Jansen van de SP. Volgens Van Tongeren van GroenLinks laat Verhagen met zijn “grote stappen snel thuis”-strategie grote kansen liggen. Ondanks de “Haagse bluf van Verhagen” zal volgens haar met het huidige beleid het Europese, bindende doel voor schone energie niet worden gehaald gaat halen. Verhagen zou er beter voor kunnen kiezen om energiebedrijven te dwingen een jaarlijks oplopend percentage schone energie te produceren. “Dan hoeft er geen belastinggeld naartoe en zorgen we ervoor dat we het bindende, Europese doel gaan halen”, aldus Van Tongeren tegenover de website ‘Club van 30’.

Reageer op dit artikel