nieuws

Subsidie voor oplossing problemen bij aardwarmteprojecten

Geen categorie

Via de regeling Marktintroductie Energie-Innovatie (MEI) stelt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal € 2,8 miljoen om het scheiden van olie en/of gas en water bij aardwarmteboringen te ontwikkelen en mogelijk te maken. Het gaat hier om een bijdrage van maximaal 40% in de investeringskosten met een maximum van €1,4 miljoen per project.

Aardwarmte is een kansrijke mogelijkheid voor duurzame energie. In het programma Kas als Energiebron speelt aardwarmte een belangrijke rol. Bij enkele boringen naar aardwarmte is echter olie en/of gas mee naar boven gekomen. Deze onvoorziene bijvangst leidt bij deze projecten tot hoge kosten om deze koolwaterstoffen van het warme water te scheiden. Tot de benodigde installaties zijn aangeschaft, geïnstalleerd en geïnspecteerd, kunnen de betrokken tuindersbedrijven geen aardwarmte winnen.

Met behulp van de subsidie kunnen nu de benodigde investeringen worden gedaan. Andere aardwarmteprojecten kunnen ook profiteren van deze oplossing omdat zij er lering van kunnen trekken. Bovendien zijn deze projecten beter voorbereid op mogelijke bijvangst van olie of gas. Eerder hebben het ministerie van EL&I en het Productschap Tuinbouw vanuit het programma Kas als energiebron onderzoek naar de ontwikkeling van deze oplossing gefinancierd.

Reageer op dit artikel