nieuws

21 opsporingsvergunningen voor aardwarmte verleend

Geen categorie

In 2010 zijn 21 nieuwe opsporingsvergunningen aangevraagd voor aardwarmte. Er zijn 20 opsporingsvergunningen verleend en 3 zijn er gesplitst. In 2010 zijn in totaal vijf exploratieboringen naar aardwarmte afgerond. Dat staat in een inventarisatie die minister Verhagen van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De belangstelling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in Nederland was in 2010 onverminderd groot. Het aantal vergunningaanvragen voor aardwarmte was in 2010 beduidend groter dan dat voor enig ander gebruik van de diepe ondergrond. De belangstelling bestaat vooral voor het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw, maar ook gebruik voor stadsverwarming heeft de aandacht.

Het ministerie van EL&I stimuleert aardwarmte in het kader van het Programma Schoon en Zuinig en het aanvalsplan Warmte op stoom. Belangrijke knelpunten zijn de lange terugverdientijd en het geologische risico op onvoldoende toestroming van warm water vanuit de aquifer. Middels de regeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI-regeling) en het Unieke Kansen Programma (UKP) is de garantieregeling aardwarmte opengesteld. De eerste termijn van deze regeling verliep in 2010 en leverde twee aanvragen voor deelname op. Voor de tweede termijn zijn in 2010 geen aanvragen voor deelname aan de regeling ontvangen. In 2010 zijn vijf boringen afgerond met exploratie of productie van aardwarmte als doel.

Bron: AgriHolland Nieuws

Reageer op dit artikel