nieuws

Oproep tot verduurzaming tijdens Koudecongres 2011

Geen categorie

Tijdens het congres ‘Green Deal; Koude‐, Klimaat‐ en Luchttechniek’ dat plaatsvond tijdens de Energiebeurs 2011 werd vooral opgeroepen tot verduurzaming. Om hier succesvol gestalte aan te geven, moet zowel vooruit als achterom worden gekeken.

“Verduurzaming van de koude-, klimaat- en luchttechniek is niet alleen te bereiken door het subsidiëren van innovaties of het opleggen van meer regelgeving. De wil tot toepassing van innovaties en de bereidheid te leren van successen en falen, is minstens zo belangrijk. Alle partijen moeten daarbij worden betrokken, leveranciers, adviseurs, installateurs, brancheorganisaties, maar ook de gebruikers,” aldus Maus Dieleman, adviseur bij Agentschap NL, na afloop van het congres.

De praktijk

Voorafgaand aan het plenaire einddebat waren er verschillende workshops zoals ‘Duurzaamheid in de koudeketen’, ‘CO2-koelsystemen in supermarkten’, ‘NH3-CO2 koeling bij distributiecentrum C1000’, ‘Nieuwe Regelgeving, EPBD’ en ‘Halen we de 2020 doelen?’. Toch waren het niet de 2020-doelstellingen of productinnovaties die aan de orde kwamen tijdens de plenaire afsluiting. De discussie onder de branchevoorzitters spitste zich toe op de ellende in de praktijk bij opgeleverde projecten. “Alle partijen waren het erover eens dat de prestaties van systemen en oplossingen in de praktijk moeten verbeteren om doelstellingen te realiseren. Dat vergt bereidheid om naar elkaar te luisteren en een gezamenlijke inspanning om het kennisniveau naar een hoger plan te trekken.”

Geen theorie

Alleen wanneer systemen optimaal werken en een belangrijk onderdeel vormen van het beheer bereik je dat verduurzaming geen theoretische grootheid wordt. Dieleman: “Te vaak verschilt het opgeleverde systeem van de ontwerpspecificaties en werken de warmtepompen en WKO-systemen niet goed. Het ontbreekt aan monitoringsinstrumenten om de prestaties van de opgeleverde projecten te kunnen toetsen en volgen. Het gevolg? Het systeem werkt niet goed en de klant krijgt niet waarvoor hij betaald heeft. Het is deze cyclus die we moeten doorbreken.”

Bron: Agentschap NL

Reageer op dit artikel