nieuws

Aardwarmtebijeenkomst ‘Kas als Energiebron’

Geen categorie

Het programma Kas als Energiebron organiseert op 28 oktober een informatieve bijeenkomst over aardwarmte voor ondernemers in de glastuinbouw. Tijdens de aardwarmtebijeenkomst worden actuele onderwerpen behandeld, zoals bijvangst van olie en gas. Daarnaast wordt vanuit het ministerie van EL&I een toelichting gegeven op de impact van bijvangst op de toepassing van beleid. De bijeenkomst is bedoeld voor telers en geïnteresseerden.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 28 oktober in de Koekoekspolder, aanvang 13.30 uur en is uitsluitend bedoeld voor ondernemers. Voor deze bijeenkomst kan men zich nog tot en met 26 oktober aanmelden via het Productschap Tuinbouw onder vermelding van ‘derde aardwarmte bijeenkomst’, de bedrijfsnaam en het aantal personen. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Na aanmelding wordt er nadere informatie over de bijeenkomst, de precieze locatie, tijd en definitieve agenda toegezonden.

Het Productschap Tuinbouw, ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) en LTO Glaskracht Nederland werken samen in Kas als Energiebron.

Reageer op dit artikel