nieuws

25/26 oktober: FedEC-opleiding “Warmtepompen: dé transitietechnologie”

Geen categorie

Warmtepompen voor de utiliteitsbouw hebben de toekomst. De Europese Richtlijn voor hernieuwbare energie benoemt omgevingsenergie als duurzame energiebron. Volgens een publicatie van het ministerie van EL&I stonden er eind 2010 ruim 60.000 warmtepompen in Nederland opgesteld. Men verwacht dat er eind 2011 zo’n 5800 warmtepompen zijn bijgeplaatst in ons land. De sterke groei van de laatste jaren concentreert zich in de utiliteitsbouw. Het totale vermogen voor warmteproductie dat is bijgeplaatst, is bijna 300 MW.

Nieuwe ontwikkelingen zijn veelbelovend

Warmtepompen voor de utiliteitsbouw waren voorheen uitgerust met een bodembron en een afgiftesysteem met water. Ze waren relatief kostbaar en vertoonden regelmatig kinderziektes. De directe-expansiewarmtepomp zorgde voor een doorbraak. Dit toestel is in korte tijd snel populair geworden. De lucht/luchtwarmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht. Deze systemen worden meestal gekozen met het oog op hun functie als airconditioning, maar ze kunnen met behulp van een omkeerklep ook als verwarming dienen. De investeringskosten zijn relatief laag. Een variant op de lucht/luchtwarmtepomp is de lucht/waterwarmtepomp. Hiermee ontstaat een warmtepompinstallatie met lucht als bron en een watervoerend afgiftesysteem dat zowel kan koelen als verwarmen.

Waarom een splinternieuwe opleiding?

FedEC vindt goede, onafhankelijke kennis van belang. Deze opleiding bestaat uit vier elementen en is er op gericht om samen met u als deelnemer te bestuderen in welke situatie warmtepompen interessant zijn, voor welke vorm van warmtepompen er in dat geval het beste gekozen kan worden, wat de kosten en baten zijn en voor welke negatieve ervaringen uit het verleden u op moet passen. De opleiding is doorspekt met praktijkervaringen, de docenten zijn, zoals bij alle FedEC-opleidingen, expert op hun vakgebied. Na afloop van de opleiding bent u in staat een gebouw te beoordelen op de toepassingsmogelijkheden van warmtepompen, kunt u een technische keuze maken tussen de verschillende soorten warmtepompsystemen, weet u een kosten/batenanalyse te maken en kent u de valkuilen.

Voor wie bestemd

De opleiding “Warmtepompen: dé transitietechnologie” is bestemd voor adviseurs, consultants, projectleiders, gebouwbeheerders, energiecoördinatoren en overige belangstellenden die zich willen verdiepen in de bestaande en nieuwe toepassings- en energiebesparingsmogelijkheden van warmtepompen in de utiliteitsbouw.

Datum en plaats

De opleiding vindt plaats op 25 en 26 oktober 2011 bij het F&B Training Center te Hilversum.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.095,- (excl. BTW). Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor lunch, consumpties en lesmateriaal. FedEC-leden ontvangen € 50,- korting. De geldende annuleringsregeling is te vinden op de website: www.fedec.nl.

Reageer op dit artikel