nieuws

Subsidie warmte-installaties stopt

Geen categorie

De subsidiëring van duurzame warmte-installaties voor bestaande woningen wordt in 2011 niet voortgezet. Dat heeft minister Verhagen van EL&I 5 juli bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem passen de installaties niet in het kosteneffectieve beleid dat hij voert op het gebied van duurzame energie.

Verhagen zegt in de brief: “De noodzakelijke en door de sector voorgespiegelde kostenreducties door leereffecten en schaalvoordelen zijn vrijwel uitgebleven. Daardoor heb ik er onvoldoende vertrouwen in dat het voortzetten van de subsidiëring van duurzame warmte-installaties voor bestaande woningen in 2011 een voldoende kosteneffectieve inzet van middelen is.” De regeling wordt met terugwerkende kracht stopgezet op 1 januari 2011. Maar mensen die voor 17 februari 2011 een verzoek hebben ingediend komen mogelijk nog in aanmerking voor een subsidie.

40 miljoen

De subsidieregeling voor duurzame warmte-installaties heeft van 2008 tot en met 2010 40 miljoen euro verstrekt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en micro-WKK’s in bestaande woningen. Het gaat in tot aal om 27.000 woningen die voorzien zijn van een dergelijke installatie.

Reageer op dit artikel