nieuws

Oude energiemeter te duur

Geen categorie

De oude energiemeters in Nederlandse huizen zijn veel te duur, volgens energieleverancier Greenchoice. De verschillende netbeheerders Enexis, Liander en TenneT factureren jaarlijks 25 euro voor de meter. Dat terwijl de meter hooguit 10 euro per jaar waard is volgens Greenchoice.

De nieuwe slimme meters zijn inmiddels flink vertraagd. Die zouden in 2014 in alle huishoudens moeten hangen, maar de termijn daarvoor is verlengd. Greenchoice vindt dat de slimme meters snel geplaatst moeten worden of dat de prijs van de oude meters veranderd moet worden.

Marktwerking
In 2004 keek de NMa in een onderzoek al naar de kosten van het totale meterpark en naar de effectiviteit van de marktwerking. De doorberekende kosten bleken te hoog en van marktwerking op het gebied van energiemeters bleek geen sprake. Daarna is de regelgeving op het gebied van energiemeters aangepast waarbij er landelijk overal zogeheten slimme meters zouden komen. Die meters zouden op hun beurt zoveel geld kosten dat op dat moment werd bepaald dat de netbeheerders voorlopig de jaarlijkse meterkosten niet hoefden te verlagen.

Slimme meter
Michiel Rexwinkel, directeur Greenchoice: “De praktijk is echter dat er 6 jaar na dato nog ontluisterend weinig slimme meters zijn geplaatst en relatief weinig nieuwe meters zijn opgehangen. Toch zijn de kosten voor de oude meters niet verlaagd. Sterker nog, die zijn in die periode zelfs verhoogd. De metermarkt is formeel vrij, maar in de praktijk is er absoluut geen marktwerking en komt die er ook niet. Waar blijven die 200 miljoen? In onze optiek dragen die bij aan oneerlijke concurrentie die de zo gewenste marktwerking geen recht doet. Wij vragen hier op korte termijn aandacht voor bij alle belanghebbenden: politiek, consumentenorganisaties en industrie.”

Reageer op dit artikel