nieuws

60.000 nieuwe woningen in 2011

Geen categorie

Het aantal gereedgekomen woningen komt in 2011 uit op 60.000. Voor 2012 wordt een zelfde aantal gereedmeldingen verwacht. Pas in 2013 stijgt het aantal gereedmeldingen weer. De stagnatie op de woningmarkt speelt de woningnieuwbouw ook de komende jaren parten. Het aandeel meergezinswoningen zal na de piek in 2010 licht dalen, maar bevindt zich ook de komende jaren nog op een hoog niveau. Dit blijkt uit de meest recente prognoses van BouwKennis.

Daling gereedmeldingen in 2011
Eind 2009 liep het Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) uit
2005 af. In dat jaar werden er volgens het CBS iets meer dan
83.000 woningen gereedgemeld. Een absurd hoog aantal gezien de
verwachtingen en het sentiment in de markt. Volgens BouwKennis
heeft het aflopen van het BLS een grote rol in gespeeld in het
hoge aantal gereedmeldingen in 2009.Daarom is een herberekening
gemaakt die uit gaat van 75.000 woningen in 2009. Hierbij is er
uitgegaan van een te vroeg aantal afgemelde woningen van 8.000.
Die moeten voor 2009 van de door het CBS gehanteerde aantal
83.000 afgetrokken worden. Wanneer de ten onrechte in 2009
gereedgemelde woningen bij het aantal van 56.000 (gereedmeldingen
CBS 2010) wordt opgeteld, komt de herberekening voor 2010 uit op
64.000. Op basis van het aantal gereedmeldingen van 64.000 daalt
het aantal nieuwe woningen in 2011 met 7%.

Reageer op dit artikel