nieuws

16 Miljoen voor smart grids

Geen categorie

De eerste slimme elektriciteitsnetten worden nog in 2011 aangelegd. Minister Verhagen van EL&I heeft hiervoor 16 miljoen euro beschikbaar gesteld. Slimme elektriciteitsnetten zijn volgens experts nodig om de duurzame energietransitie te faciliteren.

 

De taskforce Intelligente Netten van AgentschapNL adviseert in haar eindrapport aan de minister tussen de vijf en tien proeftuinen in te richten. De taakgroep adviseert om de smart grids in verschillende omgevingen te testen, zoals bijvoorbeeld een woonwijk, een stadscentrum, een kantorenpark, een industrieterrein of een agrarisch gebied.

 

Slimme netten kunnen samen met de energiemeter regelen dat elektrische apparaten vaker aangaan op momenten dat de energieprijs laag is. Verder kunnen consumenten een overschot aan kleinschalig opgewekte stroom, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak, makkelijker terugleveren aan het net. Ook kunnen slimme netten plaatselijke stroom opslaan en inzetten wanneer dat voordelig is. Nederland heeft door de kennis van TNO, het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en energieconsultancy KEMA een goede uitgangspositie voor de realisatie van de eerste slimme elektriciteitsnetten. Een reeks proeftuinen is een noodzakelijke stap op weg naar de grootschalige toepassing van de benodigde technologie.

Reageer op dit artikel