nieuws

Enexis: “Energiebesparing moet speerpunt van energiebeleid kabinet worden

Geen categorie

Om vele miljoenen te besparen en de CO2-doelstellingen te halen moet energiebesparing speerpunt van het energiebeleid worden. Nederland legt nu teveel nadruk op uitbreiding van de (fossiele) productie terwijl het besparingspotentieel op energie groot is. Die wordt momenteel te weinig benut. Dat zegt bestuursvoorzitter Han Fennema van Enexis vandaag bij de publicatie van de jaarcijfers van het bedrijf.

Volgens Fennema zijn daarvoor een grotere bewustwording en mentaliteitsverandering nodig, want burgers zijn nog te weinig betrokken bij energie; energie leeft niet, aldus Fennema Het kabinet zou het voortouw moeten nemen met stimulerende maatregelen, gekoppeld aan bijvoorbeeld het energielabel van een woning, stelt hij voor. Het ‘Green Deal’ initiatief van het kabinet zou zich vooral op die grotere bewustwording moeten richten en op initiatieven die zichtbaar zijn voor de burger, want dat leidt tot echte betrokkenheid.

Fennema is van mening dat ‘alle hens aan dek’ moeten als het gaat om energiebesparing in Nederland. Het tempo van energiebesparing ligt laag, ook gelet op de doelstellingen voor 2020 (20% energiebesparing). Dat is ook de reden dat de Europese Commissie met haar Roadmap 2050 vaart wil maken met energiebesparing, aldus Fennema

Veel consumenten willen wel besparen, maar zijn zich onvoldoende bewust van mogelijke (financiële) voordelen of lopen tegen praktische drempels op, stelt Enexis. Door een overvloed aan zichtbare, duurzame energieprojecten gaat energiebesparing pas leven. Dan moet het gaan om initiatieven die dichtbij de burger staan. Wet- en regelgeving of subsidies moeten erop gericht zijn consumenten te stimuleren tot energiebesparing. Bijvoorbeeld bij verkoop van een woning, zodat een gunstig energielabel uiteindelijk substantieel meer geld gaat opleveren door lagere overdrachtsbelasting. Ook zou het Kabinet zonne-energie of micro-wkk bij burgers moeten stimuleren, aangezien ze dan ervaren wat zelf energie produceren oplevert.Fennema’s oproep volgt op het afgelopen donderdag gepubliceerde rapport Net voor de toekomst van CE te Delft in opdracht van de netbeheerders. Daarin wordt onder andere om duidelijkheid gevraagd over de manier waarop een “forse reductie van de vraag naar energie aan de zijde van de afnemers” tot stand komt. “Dat zal niet vanzelf gaan. Normen voor energie-efficiëntie en prijsprikkels zijn daarvoor nodig. Hierbij kunnen slimme meters en goede afrekensystemen een belangrijke rol spelen. Er is op zeer korte termijn duidelijkheid nodig over de eisen die gesteld moeten worden aan die meters en de afrekensystemen, omdat de ontwikkeling van hiervan tijd kost en de implementatie vele jaren vergt”, aldus het rapport.

Deze maand begint Enexis een proef bij 1000 huishoudens om te zien hoe consumenten omgaan met verschillende hulpmiddelen die inzicht geven in het energieverbruik. Deze verschillende gadgets (display, stekker, apps voor smartphones en internet) worden aangesloten op de slimme meter, een digitale verbruiksmeter voor energie, die de komende jaren zal worden ingevoerd. De Eerste Kamer ging in februari akkoord met de invoering van deze slimme meter. De proef moet uitwijzen wat consumenten het meeste aanzet tot energiebesparing en op welke wijze ze daarbij het beste ondersteund kunnen worden. Energiebesparing wordt aantrekkelijker wanneer burgers zelf regie kunnen voeren, er geld mee besparen én het leuk vinden om te doen, zo is de aanname.Enexis kan terugkijken op een goed jaar: de nettowinst van 194 miljoen euro was weliswaar lager dan in 2009, maar dat kwam door lagere gereguleerde klanttarieven en dus lagere omzet. Het netto resultaat werd verbeterd door een kostendaling van 25 miljoen euro. Enexis investeerde 345 miljoen euro in de netten voor zowel vervanging als aanleg van nieuwe infrastructuur. Veel aandacht ging uit naar duurzaamheid en innovatie; niet alleen de genoemde energiebesparing en slimme meters maar eveneens naar de ontwikkeling van smart grids (intelligente netwerken) die zijn voorbereid op decentrale energieopwekking en bijvoorbeeld elektrische auto’s. Die smart grids houden het netwerk in de toekomst betaalbaar en betrouwbaar. Voor het eerst rapporteert het bedrijf over haar inspanningen op het gebied van MVO, met een footprint en rapportage volgens de GRI (Global Reporting Initiative)-standaard

Bron: Enexis/Netbeheer Nederland

Reageer op dit artikel