nieuws

Duurzame energieprojecten nu al in problemen door gefaseerde afschaffing groenregeling

Geen categorie

Duurzame energieprojecten, vooral in de land- en tuinbouw en bij woningcorporaties, ondervinden nu al de gevolgen van de in oktober afgeblazen groenfinanciering. Hoewel de zogeheten Regeling Groenbelegging aanvankelijk per 1 januari 2011 al zou stoppen, is later besloten deze in fasen af te bouwen in de komende vier jaar. Maar, zo zeggen banken en woningcorporaties in het vakblad EnergieGids.nl, beleggers steken inmiddels al geen geld in de verschillende groenfondsen. Een oplossing is noodzakelijk, vinden zij, anders vallen duurzame energieprojecten nu al om. Corporaties geven aan nu al miljoenen euro’s schade te hebben opgelopen.

De voordelen van de groenregeling lijken zo evident: beleggers ontvangen 1,3 procent heffingskorting en 1,2 procent rendementsvrijstelling als ze hun geld steken in groenfondsen. Dit voordeel betaalt zich uiteindelijk uit in een lagere rente voor bedrijven die geld lenen voor groenprojecten, zoals bio-vergistingsprojecten, groenlabelkassen, energiezuinige gebouwen en ook windprojecten. Meer dan een kwart miljoen particuliere spaarders en beleggers investeren in de groenfondsen.

Samen hebben ze ruim 8 miljard euro is geïnvesteerd in tienduizend projecten. Woningcorporaties zagen in deze projecten kans voor het financieren van maatregelen voor het renoveren, zodat huurwoningen niet slechts tot op C-label zouden maar zelfs tot op A-label konden worden gebracht. Heel veel huurders gaan hierdoor onnodig hoge energierekeningen krijgen in de toekomst.

De afschaffing per 1 januari 2011 die in het Belastingplan 2011 was opgenomen, werd na tussenkomst van de Tweede Kamer omgezet in een gefaseerde afschaffing in vier stappen tot 2014. Maar toch ondervinden vooral veel duurzame energieprojecten nu al de gevolgen. “De leden van het Groenberaad van de Nederlandse Vereniging van Banken zien dat er veel minder animo is om geld in te leggen in deze groenfondsen en groenbanken”, zegt Dorine Putman van ASN Bank. “Om het groenbeleggen aantrekkelijk te houden, zouden de projecten een hogere rente moeten gaan betalen. Een bank wil projecten echter niet in problemen brengen. Dat is een groot dilemma voor de leden van het Groenberaad.”

Om het ministerie van Financiën te laten zien dat er inderdaad nogal wat projecten in de problemen raken hebben de NVB, branchevereniging van woningcorporaties Aedes en LTO Nederland geïnventariseerd bij welke projecten de nood het hoogst is. Putman: “Vooral agrariërs met biovergistingsinstallaties en groenlabelkassen zijn heel kwetsbaar.” Ook woningcorporaties ondervinden problemen, zegt Albert Koedam van Aedes. “De eerste inventarisatie die wij hebben gedaan laat al zien dat corporaties tientallen miljoenen aan financiering mislopen. De directe schade voor de corporaties loopt al in de miljoenen. Dat zijn projecten die al een heel traject voor de groenverklaring hebben gehad. Corporaties moeten de schade incasseren, maar het heeft gevolgen voor de ambities bij nieuwe plannen”, aldus Koedam.

De banken begrijpen dat de overheid moet bezuinigen, zegt Putman. “Maar dit instrument is door het ministerie van Financiën zelf in het leven geroepen om bepaalde bedrijvigheid te stimuleren. Halverwege het spel worden nu de regels veranderd.” Er gloort wel een beetje hoop. “Het ministerie is naarstig op zoek naar oplossingen; we vinden er een luisterend oor voor deze problemen. Daarmee is er een kleine opening”, aldus Putman. Vorige week is een eerste inventarisatie van projecten, die zijn uitgesteld of zelfs geen doorgang meer vinden, naar het ministerie van Financiën gestuurd. In de komende weken moet duidelijk worden of en hoe er een oplossing wordt gevonden.

Bron: EnergieGids.nl

Reageer op dit artikel