nieuws

Samenwerking voor duurzaamheid

Geen categorie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt in dialoog met bewoners, bedrijven en instellingen een programma dat uitgaat van versterking, versnelling en een (ver)binding om de ideeën op het terrein van werkgelegenheid, sociale duurzaamheid en CO2-emissiereductie werkelijkheid te maken. De stad heeft als doel in 2030 geen CO2-uitstoot meer te hebben.

Om dit doel te bereiken is een stadsbreed gedragen programma voor duurzaamheid vastgesteld. Op basis van gesprekken met alle betrokken partijen krijgt het programma de komende maanden verder vorm en zal het later dit jaar worden vastgesteld. Wethouder Van ’t Erve: “Om onze stad duurzaam te maken hebben we onze inwoners, bedrijven en instellingen keihard nodig. Daarom gaan we de komende weken met de stad in gesprek. Ik hoop op nieuwe ideeën en steun en wil de stad graag uitdagen om gezamenlijk de schouders eronder te zetten.”

Twee sporen

Naast een inventarisatie van bestaande initiatieven worden in het programma de ambities verwoord en voorzien van een aanpak om deze te realiseren. Het programma bestaat uit twee sporen: (1) Eigen huis op orde, met daarin maatregelen om bijvoorbeeld de gemeentelijke bedrijfsvoering verder te verduurzamen via inkoop en exploitatie en het stimuleren van thuis- en flexwerken, en (2) Stad aan de slag. Dit onderdeel richt zich op de verduurzaming van het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt (zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderwijsprogramma’s die uitgaan van duurzaamheid), de inrichting van onze leefomgeving (herontwikkelen, bouwen en inrichten openbare ruimte) en een CO2-neutrale stad (energiebesparing en duurzame energieopwekking).

 

Bron: Duurzaam in ontwikkeling

Reageer op dit artikel