nieuws

Minister Schultz komt met nieuwe regels voor bodemenergiesystemen

Geen categorie

Met nieuwe regels voor warmte-/koude-opslagsystemen wil minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vooral de grotere open bodemenergiesystemen bevorderen. Ze heeft daarvoor het Besluit bodemenergiesystemen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het moet alles alles goed gaat per 1 juli 2012 worden ingevoerd.

De regels zijn nodig, vindt Schultz, omdat het speelveld tussen open en gesloten bodemenergiesystemen niet gelijk is. Gesloten systemen zijn meestal kleine, voor particulieren bedoelde, wko’s. Open systemen zijn interessant voor grote kantoren, maar daarvoor zijn lange vergunningprocedures nodig. Daardoor wordt er sneller gekozen voor gesloten systemen, maar kan dat ook sommige gebieden ‘op slot’ zetten voor grotere systemen vanwege de verboden interferenties. Bovendien verschilt het per provincie en gemeente aan die proceduretijd, onder meer door verschillen in de juiste kennis bij ambtenaren.

Nederland heeft daarentegen wel genoeg potentie, zegt Schultz. De open systemen zouden bij bestaand beleid in 2020 circa 11 PJ aan duurzame energie opleveren, terwijl het dubbele mogelijk is. Schultz wil nu regels opstellen voor klein gesloten systemen. Dat is nog niet het geval en dat kan onder andere veroorzaken dat bij ondeskundige uitvoering de bodem beschadigd wordt. Verder moet een uniformering van provinciale voorschriften de regels overal gelijk maken.

Ook moeten bedrijven die zich bezig houden met het installeren van bodemenergiesystemen een vereiste van erkenning kunnen overleggen. Om boringen te mogen doen moeten deze bedrijven overigens al beschikken over zo’n erkenning. Schultz wil met deze uitbreiding naar erkenning voor het gehele systeem ervoor zorgen dat er wko-systemen voor een te lage prijs en kwaliteit worden geïnstalleerd

Reageer op dit artikel