nieuws

SEI start verdiepingscursus Warmtepompen

Geen categorie

SEI start binnenkort met vervolgcursussen voor installateurs die hun kennis willen verdiepen ten aanzien van warmtepompen. Voor het goed functioneren van een warmtepomp is het van belang dat het totale systeem (energieopwekker + transport + afgiftesysteem) goed op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast dient ook het gebouw zelf aan een aantal randvoorwaarden te voldoen.

Dit houdt in dat zowel bouwkundig als installatietechnisch het ontwerp en uitvoering volgens de daarvoor geldende normen en (ISSO) richtlijnen dient te worden uitgevoerd. andachtspunten hierbij zijn ondermeer het keurmerk Warmtepompen op basis waarvan de kwaliteit van de warmtepomp wordt gegarandeerd.

Daarnaast is het van belang te zorgen dat de installatie wordt ontworpen en aangelegd door een gekwalificeerd installatiebedrijf, ondermeer te herkennen aan de SEI erkenningsregeling warmtepompen. 

Voor het verkrijgen van de benodigde kennis op het gebied van het ontwerpen en installeren van warmtepompsystemen, is op initiatief van OTIB de Leergang Warmtepompen ontwikkeld.  Hieraan hebben meegewerkt: ISSO, DWA installatie- en energieadvies, Uneto-VNI, Kenteq en Stichting Warmtepompen (thans DHPA).

In het kader van de SEI erkenningsregeling zijn er een viertal verdiepingscursussen in beeld die, afhankelijk van het soort warmtepompsysteem 2 tot 3 dagen duren.

Het betreft de volgende vervolgcursussen:

Ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen ;

Integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in de woningbouw;

Integraal ontwerpen van warmtepompinstallatie voor utiliteitsgebouwen;

Ontwerpen en installeren van lucht/lucht warmtepompsystemen voor utiliteitsgebouwen .

De eerstvolgende cursusdata alsmede het inschrijfformulier zijn internet te vinden op www.stichtingwarmtepompen.nl 

(directe link: http://www.stichtingwarmtepompen.nl/Page/nctrue/sp3090/Index.html)

De cursussen zijn ontwikkeld rond de in dit kader beschikbare ISSO richtlijnen op het gebied van warmtepompen, te weten ISSO publicaties 72, 80 en 81. Verder is bij de ontwikkeling van de leergang gebruik gemaakt van de al aanwezige kennis en ervaring bij de fabrikanten, ontwerpers/adviseurs en installateurs. Hiermee kennen de cursussen een duidelijk praktijkgerichte benadering van de materie op basis van een gedegen theoretische onderbouwing.

Reageer op dit artikel