nieuws

Na ‘Barendrecht’ nu ook CO2-opslag in Noord-Nederland van de baan

Geen categorie

Na het afblazen van CO2-opslag onder Barendrecht ziet minister Maxime Verhagen van EL&I nu ook af van CO2-opslag in het noorden van Nederland. Verhagen zet nu in op een demonstratieproject voor de opslag van CO2 onder zee. Dat schrijft minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer.

Verhagen komt tot deze conclusie na zijn werkbezoek eerder deze maand aan het noorden. “In deze gesprekken is mij gebleken dat er bij burgers, maatschappelijke organisaties en lokale en regionale bestuurders grote twijfels bestaan ten aanzien van CO2-opslag in hun directe omgeving. Ik wil geen maatregelen treffen die onnodig onrust veroorzaken bij bewoners als er reële alternatieven aanwezig zijn. Gegeven de aannames die in de meest recente studies worden gehanteerd voor de samenstelling van onze energieproductiecapaciteit in 2050, en de daarmee samenhangende inschattingen van de CO2-uitstoot in 2050, kom ik tot de conclusie dat op basis van de huidige inzichten, zeker voor de middellange termijn, kan worden volstaan met CO2-opslag onder zee.”

Verhagen doelt op een projectvoorstel dat op dit moment in de regio Rijnmond wordt uitgewerkt voor opslag van CO2 in de Noordzeebodem. Het gaat hier om het zogeheten ROAD-project. Daarnaast zijn er nog verschillende interessante offshore voorstellen ingediend. Het kabinet zal zich inzetten voor financiële steun van de Europese Unie. De EU stelt 4 à 5 miljard euro ter beschikking voor zo’n tien demonstratieprojecten voor onder meer opslag van CO2. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moet de Rijksoverheid aanvragen voor projecten in Nederland doorsturen naar Brussel.

Het bedrijfsleven in het noorden had wel trek in het opslaan van CO2 onder in ieder geval de Groningse bodem. Of deze nu gecompenseerd wordt met bijvoorbeeld de al eerder gevraagde 1 miljard euro voor onder andere de opzet van de Energy Academy laat Verhagen niet weten in de brief. Wel geeft hij dat hij met het noorden in gesprek is over een vervolg van het Energieakkoord Noord-Nederland 2007. “In een Green Deal met het noorden zouden afspraken kunnen worden gemaakt over facilitering door het Rijk van initiatieven aldaar die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van een schoon klimaat en een CO2-arme energievoorziening”, aldus Verhagen in de brief.

Reageer op dit artikel