nieuws

Energie een van topsectoren voor Verhagens nieuwe bedrijfslevenbeleid

Geen categorie

In plaats van het woud van bestaande subsidieregelingen kunnen bedrijven een belastingvoordeel tegemoet zien van circa 500 miljoen euro. Daarvan profiteren vooral kleine, innovatieve bedrijven, die voorheen de weg kwijt raakten in het woud van ingewikkelde regelingen.

Dat zegt minister Maxime Verhagen van EL&I in zijn presentatie van het nieuwe bedrijfslevenbeleid. Daarin zijn negen topsectoren aangewezen voor gerichte investeringen, waarvoro in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar is. Energie is een van de topsectoren; de ander zijn acht zijn: water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, logistiek en creatieve industrie. Daarnaast is er meer oog voor MVO en duurzaamheid in alle sectoren.

In de eerste plaats worden bestuurlijke knelpunten aangepakt, zoals de verbetering van het vakonderwijs, het wegnemen van handelsbelemmeringen, versterking van de infrastructuur, het afschaffen van onnodige regels en een soepeler instroom van kenniswerkers. In de tweede plaats wordt over de gehele breedte van de rijksbegroting, inclusief bestaande middelen van het TNO en het NWO, 1,5 miljard euro gericht op de negen topsectoren. Door de keuze van een beperkt aantal sectoren, ontstaan er krachtigere onderzoeksinstellingen, die aantrekkelijker zijn voor wetenschappers en bedrijven uit binnen- en buitenland.

De 1,5 miljard euro wordt in samenspraak met ondernemers en onderzoekers uit de topsectoren geïnvesteerd. De aanpak wordt door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen uitgewerkt in Topteams waar deze partijen zijn vertegenwoordigd. Voor de zomer gaat de precieze uitwerking naar de Tweede Kamer. Het resultaat zal zijn dat kennis sneller wordt omgezet in vernieuwende producten en diensten, zo verwacht Verhagen.

Het kabinet gaat meer gebruik maken van durfkapitaal. Er wordt een innovatiefonds ingesteld van enkele honderden miljoenen euro’s, waaruit leningen worden versterkt, garanties worden gegeven en participaties worden aangegaan. Dat legt de verantwoordelijkheid voor innovatief ondernemen waar die hoort: bij de ondernemers. De regeldruk voor ondernemers gaat fors omlaag: in 2012 een reductie van 10 procent, en na 2012 jaarlijks met 5 procent. Zo vervalt verplichte minimumkapitaal van 18 duizend euro voor het starten van een BV. De heffing voor de Kamers van Koophandel gaat fors omlaag. Bedrijven hoeven nog maar één keer hun gegevens te verstrekken aan de overheid. het loonstrookje wordt sterk vereenvoudigd. Er komt een eind aan onredelijke eisen voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers bij aanbestedingen door de overheid.

Bron: Rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel