nieuws

‘Warmte moet gewaardeerd worden in energieprestatienorm’

Geen categorie

Gemeenten zouden meer ruimte moeten krijgen om grootschalige restwarmteprojecten te kunnen opzetten. Daarvoor moet warmte ook een waardering krijgen in de aanstaande norm voor energieprestatie van gebouwen. Zo wordt het gebruik van restwarmte meer geprikkeld dan nu het geval is.

Dat zegt Henk Dekker, directeur Warmte van Nuon in een interview met EnergieGids.nl. Het interview staat in editie 12 van EnergieGids.nl.Dekker vraagt in het interview om een duidelijke warmtevisie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). “Dat kan betekenen dat in sommige steden je beter voor restwarmte kunt kiezen dan voor individuele warmtepompen, maar andersom dus ook. Dat moet dan dus ook geregeld kunnen worden. Dat vraagt om een visie: eerst kijken op macro-niveau (een gebied), dan meso (wijk- en straatniveau) en uiteindelijk micro, bij de woning dan wel bedrijfspand. Waardeer dus ook die warmte in de epg. We zijn erg benieuwd naar de warmtevisie van het ministerie EL&I; die verwachten we eind van dit jaar.”

Reageer op dit artikel