nieuws

VU-onderzoeker Cees Withagen onderzoekt groene paradox

Geen categorie

Milieueconoom Cees Withagen van Vrije Universiteit gaat samen met econoom Rick van der Ploeg (Oxford) onderzoek doen naar de zogeheten groene paradox. Daarvoor hebben de twee onderzoekers een prestigieuze ERC Advanced Grant van bijna drie miljoen euro gekregen.

Het huidige klimaatbeleid, dat erop is gericht de vraag naar fossiele brandstoffen zoals olie en gas terug te dringen, kan juist leiden tot meer uitstoot van het broeikasgas CO2, in plaats van die te verminderen. De aanbodkant van de markt voor fossiele brandstoffen wordt namelijk onvoldoende meegenomen. “Als de aanbieders van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld voorzien dat subsidies de kosten van wind- of zonne-energie doen dalen, zouden zij een lagere prijs kunnen gaan vragen, waardoor er wereldwijd juist meer olie verstookt wordt”, legt Withagen uit. “Dit averechtse effect van goedbedoeld beleid heet de groene paradox.”

Oplossingen kunnen gezocht worden in het correct beprijzen van CO2 emissies, want daar schort het erg aan. De gebruiker betaalt niet, daar komt het op neer. Maar invoering van eerlijke prijzen heeft in de weerbarstige praktijk nog veel haken en ogen.De ERC Advanced Grant is een Europese subsidie voor uitzonderlijk en innovatief onderzoek. Ontvangers kunnen vijf jaar onderzoek doen met een team van enkele post-docs en AIO’s. Withagen en Van der Ploeg zoeken naar het optimale klimaatbeleid.

Bron: VU

Reageer op dit artikel