nieuws

Hoger onderwijs kan miljoenen besparen op energieverbruik ICT

Geen categorie

Instellingen voor hoger onderwijs kunnen zeker 44 procent besparen op het energieverbruik van ICT-apparatuur op werkplekken en in datacenters. Dit zou miljoenen euro’s kunnen opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van SURFfoundation en Agentschap NL bij negen instellingen waaronder zowel universiteiten als hogescholen.

Volgens de ICT-scan zijn datacenters zijn te oud, te koud en te leeg. Als de afschrijvingstermijn wordt teruggebracht van 4,5 naar 3 jaar, de temperatuur door minder koeling wordt verhoogd van 20 naar 25 graden en er effectiever gebruik wordt gemaakt van de ruimte, is een besparing van 25 procent mogelijk. Door zuinigere apparatuur en het nemen van maatregelen voor energiebeheer, kan op de werkplekken 56 procent worden bespaard. Gecombineerd is een besparing van 44 procent op het totale ICT-gerelateerde energieverbruik haalbaar. Bij deze negen instellingen samen komt dat neer op jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro.

De negen onderzochte onderwijsinstellingen vertegenwoordigen 25.000 werknemers en 179.000 studenten. Hun jaarlijkse energieverbruik is gezamenlijk 179 GWh, evenveel als 50.000 huishoudens. Van het totale elektriciteitsverbruik binnen de instellingen, wordt 22 procent besteed aan ICT. Werkplekapparatuur neemt ruim 13 procent van het totale verbruik voor haar rekening, de datacenters verbruiken 9 procent, waarvan de helft door de ICT-apparatuur en koeling.

Een opvallend element uit de ICT-scan, is bij de onderzochte instellingen nauwelijks gebruikmaken van energiemanagement. Er is vrijwel geen beleid voor het uitschakelen van apparatuur. Pc’s bij instellingen die wel een zogenaamd uitschakelbeleid hanteren, draaien gemiddeld 2.000 uur per jaar. Pc’s die alleen in het weekend uit staan, draaien 6.000 uur per jaar. Hier valt dus veel te winnen.

Bron: SURFfoundation

Reageer op dit artikel