nieuws

Grootschalig wko-project in Nieuwegein

Geen categorie

Het nieuwe stadhuis, het nieuwe theatercomplex, 198 nieuwe appartementen en 35.000m2 nieuw en gerenoveerd winkeloppervlak worden in Nieuwegein aangesloten op een wko-installatie. De gemeente Nieuwegein, Corio, Stadskwartier CV (Multi Vastgoed en ING Real Estate Development), ING Reim en Vaanster hebben hiervoor een overeenkomst ondertekend. Het gaat om drie warmte en drie koude bronnen met een omvang […]

Het nieuwe stadhuis, het nieuwe theatercomplex, 198 nieuwe appartementen en 35.000m2 nieuw en gerenoveerd winkeloppervlak worden in Nieuwegein aangesloten op een wko-installatie. De gemeente Nieuwegein, Corio, Stadskwartier CV (Multi Vastgoed en ING Real Estate Development), ING Reim en Vaanster hebben hiervoor een overeenkomst ondertekend.

Het gaat om drie warmte en drie koude bronnen met een omvang van zes voetbalvelden.
Uit de voorraad wordt na realisering dagelijks een hoeveelheid water rondgepompt die gelijk staat aan de inhoud van vier Olympische zwembaden. Die grootschalige inzet van de installatie levert een CO2-reductie op van 500.000 kilo per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van driehonderd huishoudens.

Sinds 2006 hebben Stadskwartier CV (Multi Vastgoed en ING Real Estate Development) en Vaanster Energie het initiatief genomen om de energievoorziening voor deze grootschalige binnenstedelijke herontwikkeling volledig duurzaam te ontwikkelen.

Corio heeft als belegger van alle winkels deze duurzame ontwikkeling van meet af aan omarmd. Ook ING Reim liep als belegger van de woningen direct warm voor het project. Al snel daarna besloot de gemeente Nieuwegein om ook het nieuw te bouwen stadhuis en theatercomplex aan te sluiten op de duurzame energievoorziening. Met als resultaat een voor een binnenstedelijke ontwikkeling grote wko-installatie.

Door de koppeling van de verschillende functies (winkels, wonen, kantoor en theater) en de bijbehorende gelijktijdigheid van energievraag, kan deze installatie nog eens als extra duurzaam worden bestempeld. In deze overeenkomst liggen de afspraken vast hoe de energielevering de komende 30 jaar plaatsvindt.

Inmiddels is gestart met de bouw van de installatie in de kelder van het woon- en winkelcomplex van Stadskwartier. De aansluiting wordt in twee fasen uitgevoerd. In fase 1, tussen nu en najaar 2011, sluit Stadskwartier, het nieuwe Stadshuis en het theatercomplex aan. In fase 2, oplevering 2013, volgt de markt en de passage.

Reageer op dit artikel