nieuws

Rijk wil af van slurpende gebouwen

Geen categorie

De overheid is zijn gebouwen met een F- of G-label af te stoten. In 2020 moeten geen van deze energieslurpende, slecht geïsoleerde gebouwen meer door het Rijk in gebruik zijn.

Dat meldt Cobouw op basis van gesprekken met de Rijksgebouwendienst. “We zien een positieve marktbeweging. Gebouweigenaren blijken bij contractverlenging nu al bereid verder te gaan dan de minimale eis van energielabel C”, zegt directeur Advies Alex Vermeulen van de Rijksgebouwendienst tegen het vakblad. Voor nieuwbouw streeft de overheid naar energieneutraal.
Daarnaast gaat het Rijk BIM voorschrijven bij nieuwe projecten, en zal het extra letten op (brand)veiligheid van gebouwen. Uit een inventarisatie naar energieverbruik uit 2008 bleek dat toen nog meer dan 100 van de 350 panden een label G of F hadden. Naast kantoren gaat het ook om gerechtsgebouwen en meer dan dertig gevangenissen. Maar ook om het huidige pand van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De Rijksgebouwendienst probeert die lijst consequent weg te werken door afstoten, renovatie of vervangende nieuwbouw. Uit onderzoek van Agentschap NL en Rijksgebouwendienst lijkt dat in 2020 te gaan lukken.
Vanaf dat moment verwacht het Rijk dan ook een jaarlijkse energie- en CO2-reductie te behalen van 16 procent, ofwel 31.000 ton CO2. Het duurzaam inkopen van kantoren in combinatie met het energielabel blijkt daarmee effectief om energie- en CO2-verbruik te temperen, is de conclusie.

Reageer op dit artikel