nieuws

‘Nederland topland voor aardwarmte’

Geen categorie

De studenten en promovendi van het Delft Aardwarmte Project aan de TU Delft organiseren op 15 november 2010 een symposium over het groeiende gebruik van aardwarmte in Nederland. Sprekers uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven gaan in op de technische ontwikkeling en economisch rendabele toepassing van geothermie. Spreker Guus Willemsen van bodem-ingenieursbureau IF Technology legt in zijn presentatie uit waarom Nederland een topland is voor diepe geothermie.

In Nederland wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van geothermie. Hierbij wordt warm water opgepompt uit waterlagen die op een diepte van 2000 of 3000 meter in de ondergrond liggen. Het water, dat soms wel 95 graden Celsius kan zijn, wordt gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld kassen of woonwijken. Op 15 november organiseren de studenten en promovendi van het Delft Aardwarmte Project (DAP) aan de TU Delft een symposium waarin de snelle groei van het gebruik van aardwarmte centraal staat.
Sprekers uit bedrijfsleven, overheid en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek spreken er over de haalbaarheid en toepasbaarheid van geothermie als duurzame vorm van energie. Zo spreekt Nico van Ruiten van LTO Glastuinbouw over ‘het goede duo glastuinbouw en geothermie’ en legt Guus Willemsen van bodem-ingenieursbureau IF Technology uit waarom Nederland een topland is voor diepe geothermie. Andere sprekers zijn afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken, het Platform Geothermie, energiebedrijf Eneco, het International Energy Agency, Petrogas, Statoil en de TU Delft.
Het Delft Aardwarmte Project (DAP) is een initiatief van studenten en medewerkers van de afdeling Geotechnologie om de campus van de TU Delft duurzaam te verwarmen door middel van aardwarmte. Daarnaast steunt het Delft Aardwarmte Project tuinders in de regio bij het ontwikkelen van hun aardwarmte-initiatieven, waaronder de aardwarmteputten voor de tuinders Ammerlaan en Duijvestijn, beiden in de directe omgeving van Delft. De doelstelling van DAP is het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, kennisverspreiding, technische ontwikkeling en economisch rendabele toepassing van geothermie.

Reageer op dit artikel