nieuws

Nieuwe EPC-norm voorlopig van de baan

Geen categorie

De eerder aangekondigde nieuwe norm voor het berekenen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van nieuwe woningen komt er voorlopig niet. Minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie heeft dat gisteren besloten. De kwaliteit van de nieuwe norm, die er eind september had moeten zijn, is nog onvoldoende.

De energieprestatiecoëfficient wordt berekend op basis van gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewonersgedrag. Hoe lager het getal is, hoe energiezuiniger het gebouw.

De EPC bestaat sinds 1995. Aanvankelijk moesten nieuwbouwwoningen voldoen aan een EPC van 1,0, sinds 1 januari 2006 is dat 0,8 en medio komend jaar moet dat 0,6 worden. Een woning met een EPC van 1,0 of lager is energiezuinig en valt in energielabelklasse A. Voor nieuwe utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, fabrieken, kazernes, ziekenhuizen en dergelijke) verschillen de grenswaarden per gebouwfunctie.

Het ministerie van VROM/WWI heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) opdracht gegeven om een nieuwe norm voor de EPC te ontwikkelen, omdat de oude norm gedateerd is. Het NEN heeft eind vorige maand gemeld daarvoor nog geruime tijd nodig te hebben.

Bouwend Nederland reageert tegenover CoBouw opgelucht. “Het is goed dat er een nieuwe norm komt, maar aannemers moeten er wel mee uit de voeten kunnen”, reageert Peter Fraanje namens de branchevereniging. Wel gaat het Fraanje te ver om de norm af te schaffen, zoals oud-kamerlid Vietsch (CDA) recent betoogde.

Op dit moment wordt er gerekend met de EnergiePrestatie Nieuwbouw (EPN). Zolang er geen nieuwe norm is, blijft deze norm van kracht. Op basis van deze norm zijn ook al kosten- en effectstudies gedaan voor de aanscherping van de EPC van 0,8 naar 0,6 per 1 januari 2011.

Reageer op dit artikel