nieuws

Maastricht gastheer Sustainable Building Conference

Geen categorie

De vraagkant, niet de productiekant moet centraal staan in het energiedebat.Nu gaat de discussie vaak alleen over elektriciteitsproductie en is doorspekt met emotionele argumenten. Dit stelt John Kerkhoven, ceo van Quintel Intelligence, een van de key-note sprekers tijdens het congres dat maandag 11 oktober in Maastricht van start gaat.

Vanaf maandag 11 oktober tot en met woensdag 13 oktober zijn 200 wetenschappers, politici, vertegenwoordigers van overheden en mensen uit het bedrijfsleven bijeen voor Sustainable Building 2010 (SB10). Hogeschool Zuyd organiseert deze conferentie samen met enkele Euregionale partners om een aanzet te geven tot een duurzaam gebouwde omgeving.

John Kerkhoven is een van de keynote sprekers tijdens de eerste dag. Hij heeft een energietransitiemodel ontwikkeld (gratis toegankelijk op www.energietransitiemodel.nl). Daarmee laat hij lange termijn effecten zien van maatregelen om de energievoorziening te verduurzamen. Kerkhoven: “In het debat is de groep die denkt dat het vijf voor twaalf is dominant. Deze groep heeft extreme haast met maatregelen om de mensheid te redden.” Dat zijn echter niet altijd de beste oplossingen. “Doordat weinigen overzicht hebben op het totale energiesysteem, spelen in het debat emotionele argumenten een rol die niet stroken met hoe het systeem natuurkundig en economisch in elkaar zit.”

Zo krijgt de discussie rond kernenergie veel aandacht, terwijl een grote nieuwe kerncentrale slechts in 1 procent van de Nederlandse behoefte aan energie voorziet. “De discussie moet veel fundamenteler worden gevoerd”, bepleit Kerkhoven. Zijn energietransitiemodel leidt de discussie in die richting. Zo is het volgens hem verkeerd om traditionele huizen te blijven bouwen die energie verbruiken. Door gebruik te maken van bestaande technieken, kunnen woningen nu al zelfvoorzienend worden in de energiebehoefte. Kerkhoven bouwt momenteel zelf zo’n woning. “Zonder gebruik te maken van experimentele technieken en met een hoger comfort dan in een traditionele woning”, voegt hij toe. “Als in alle Nederlandse woningen de cv-ketel vervangen wordt door warmtepompen of wkk (warmte-kracht koppeling), zouden we met zijn allen meer energie besparen dan het totale elektriciteitsgebruik van alle huishoudens in Nederland.” Het energietransitiemodel laat zien welke maatregelen altijd goed uitpakken, ongeacht het beeld van de energie- en klimaatproblematiek je aanhangt.
Meer informatie: www.sb10.nl

Reageer op dit artikel