nieuws

NVOE Cursus Onderhoud & Beheer van energiesystemen met energieopslag

Geen categorie

De cursus “Onderhoud & Beheer van Energiesystemen met Energieopslag” was in maart zo succesvol dat besloten is in november opnieuw enkele cursusdagen te plannen. Op 4, 11 en 18 november wordt de bij Intechium te Woerden gegeven.
Er bestaat een duidelijke behoefte aan een cursus, waarin onderhoud en beheer van warmte-/koudeopslagsystemen centraal staat. Deze, speciaal voor de doelgroepen ontwikkelde cursus, bevat alle relevante theorie en achtergrondinformatie. Hiermee kunnen de cursisten het inzicht verwerven in ‘het hoe en waarom’ van de onderwerpen.
Naast technisch inhoudelijke aspecten komen tevens de aanpak, financiën,de manier van organiseren en communiceren aan de orde. Uiteindelijk doel van de cursus is om het ‘kwaliteitsdenken en doen’ met betrekking tot het beheer en onderhoud van ondergrondse energieopslagsystemen te bevorderen. Om die reden is aan de cursus een certificaat verbonden. De cursist ontvangt het certificaat als hij/zij alle onderdelen heeft gevolgd en de casus/opdracht met voldoende resultaat heeft uitgevoerd.
Met de cursus ‘Onderhoud & Beheer van Energiesystemen met Energieopslag’ richt de NVOE zich op de verschillende partijen die betrokken zijn bij de exploitatie van ondergrondse energieopslagsystemen zoals overheden, eigenaren, beheerders en gebruikers, installateurs en onderhoudsbedrijven, exploitanten, energiebedrijven, ontwerpers en boorfirma’s.
De cursus gaat in op alle belangrijke aspecten die te maken hebben met de exploitatie van ondergrondse energieopslagsystemen en beslaat 3 cursusdagen. Het programma heeft een modulaire aanpak, met gedoseerde en op een efficiënte wijze aangereikte informatie. De cursus wordt gegeven door docenten die werkzaam zijn bij adviesbureaus, installateurs en grondboorbedrijven. Ook gaan gastsprekers in op specifieke onderwerpen.
Inschrijven voor de cursus kan tot uiterlijk 28 oktober 2010. Nadere informatie over de cursusinhoud, aanmelding en data is te vinden op de website www.nvoe.nl.

Reageer op dit artikel